Partner Główny Rankingu

Ranking Szkół Olimpijskich 2017 - metodologia

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016. Olimpiady zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe.

Przejdź do rankingu

Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą dwa. W każdej z dwóch pierwszych grup wskaźnik obliczany jest jako liczba laureatów z wagą dwa plus liczba finalistów. Suma tych dwóch elementów mnożona jest przez pierwiastek z liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukces. W rankingu uwzględniono również 12 Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotowych, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku tych olimpiad pod uwagę brana jest suma wszystkich sukcesów (zdobytych medali i wyróżnień) i mnożona przez liczbę olimpiad, w których szkoła uzyskała medal lub wyróżnienie. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich dla danej szkoły odnoszone są do liczby uczniów w szkole.

Wykaz olimpiad 2017 zwalniających z egzaminu maturalnego (Z), pozostałych olimpiad (P), które zostały uwzględnione w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2017.

 1. Olimpiada Artystyczna (Z)
 2. Olimpiada Biologiczna (Z)
 3. Olimpiada Chemiczna (Z)
 4. Olimpiada Filozoficzna (Z)
 5. Olimpiada Fizyczna (Z)
 6. Olimpiada Geograficzna (Z)
 7. Olimpiada Historyczna (Z)
 8. Olimpiada Informatyczna (Z)
 9. Olimpiada Języka Angielskiego (Z)
 10. Olimpiada Języka Białoruskiego (Z)
 11. Olimpiada Języka Francuskiego (Z)
 12. Olimpiada Języka Hiszpańskiego (Z)
 13. Olimpiada Języka Łacińskiego (Z)
 14. Olimpiada Języka Niemieckiego (Z)
 15. Olimpiada Języka Rosyjskiego (Z)
 16. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (Z)
 17. Olimpiada Matematyczna (Z)
 18. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (Z)
 19. Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (P)
 20. Olimpiada Logistyczna (P)
 21. Olimpiada Techniki Samochodowej (P)
 22. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (P)
 23. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” (P)
 24. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (AGH) (P)
 25. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (P)
 26. Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą     Lampkę” (P)
 27. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej (P)
 28. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (P)
 29. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (P)
 30. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży (P)
 31. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności   Handlowo-Menadżerskich (P)
 32. Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie (P)
 33. Olimpiada Wiedzy o Turystyce (P)
 34. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności (P)
 35. Olimpiada Wiedzy o Żywności (P)
 36. Olimpiada Wiedzy Technicznej (P)
 37. Olimpiada Astronomiczna (P)
 38. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (P)
 39. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej (P)
 40. Olimpiada Przedsiębiorczości (P)
 41. Olimpiada Teologii Katolickiej (P)
 42. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (P)
 43. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie (P)
 44. Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową (P)
© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki

Steroide online kaufen seriösen steroide Shop in Deutschland