Partner Główny Rankingu

Innowacyjni i wszechstronni

I miejsce
2017

W roku 1968 został skonstruowany pierwszy polski komputer Odra 1304. W tym samym roku powstało Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Ta zbieżność, choć przypadkowa, ma dziś duże znaczenie, bo w „Elektroniku” przygotowuje się specjalistów, bez których nie działałby żaden komputer.

Bydgoski „Elektronik” kształci obecnie w trzech innowacyjnych kierunkach: technik teleinformatyk, technik informatyk i technik elektronik. Zajmuje w nich czołowe – często pierwsze – miejsca w rankingu szkoły mistrzów, a przede wszystkim znajduje się w pierwszej piątce Ogólnopolskiego Rankingu Techników Perspektywy.

Przejdź do rankingu

Umiejętności twarde i miękkie

Szkoła od zawsze stawia na wszechstronny rozwój ucznia. Jej hasło: Szkoła wysokich lotów / Nie tylko dla orłów mówi o efektywnej pracy nauczycieli, którzy potrafią skutecznie pracować nie tylko z uczniami szczególnie uzdolnionymi, ale także tymi, którzy wymagają różnorodnego, często specjalistycznego wsparcia. Uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni zawodowych, które przystosowane są do przeprowadzania egzaminów w wybranych kwalifikacjach, jak również sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Przyjęta w Technikum Elektronicznym koncepcja pracy nie tylko zapewnia kompetencje zawodowe, ale także kształci umiejętności społeczne i personalne z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, posługiwania się językiem obcym oraz pracy w małych zespołach.

Blisko rynku pracy

Placówka prowadzi efektywną współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, firmami i organizacjami zawodowymi. Dzięki temu uczniowie w ramach praktyk, staży i specjalizacji pogłębiają wiedzę i umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. We wrześniu 2016 roku szkoła podpisała umowę patronacką z iQor Global Services Polska na prowadzenie klasy w zawodzie technik elektronik, tzw. iQor Class. Bydgoski „Elektronik” aplikuje i realizuje wiele projektów w ramach Funduszy UniiEuropejskiej. Projekty, takie jak: „Zawodowe Horyzonty 1; 2; 3; 4; 5, „Staż Pierwszym Doświadczeniem Zawodowym”, „Nauczyciel zawodu wp”, „EduAkcja” pozwalają poszerzać wiedzę i kompetencje zawodowe absolwentów, a także umożliwiają unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły.

Projekt realizowany ze środków PO WER, na zasadach Programu Erasmus+ „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry szkolenia zawodowego” pozwala uczniom poznać organizację i technologie naprawy sprzętu elektronicznego w różnych krajach Unii Europejskiej. Dzięki tak szeroko prowadzonej działalności dydaktyczno-zawodowej, absolwenci z dużym powodzeniem kontynuują naukę na różnego typu uczelniach oraz są bardzo poszukiwanymi pracownikami na ogólnopolskim rynku pracy.

Szkoła osiąga bardzo wysokie wyniki na egzaminach maturalnych (w tym roku 100% zdawalności!) oraz na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Co roku uczniowie osiągają wiele sukcesów w olimpiadach przedmiotowych i konkursach.

Nie samą nauką uczeń żyje

Z historią szkoły nierozerwalnie związana jest jej największa chluba – Młodzieżowa Orkiestra Dęta, w której dwóch instruktorów uczy młodzież od podstaw gry na instrumentach. Obecnie zespół liczy ponad 50 osób i regularnie zdobywa prestiżowe nagrody i wyróżnienia na licznych przeglądach, festiwalach i konkursach w całej Polsce. Występy orkiestry uświetniają także imprezy w szkole: Koncerty Noworoczne, Euro-Wigilie, Dzień Języka Niemieckiego, Jarmark Świąteczny, Przegląd Młodych Talentów. Od ponad 25 lat w Elektroniku działa również szkolna telewizja AjPi TV, która pozwala młodym adeptom poznać tajniki pracy dziennikarskiej we wszystkich jej aspektach. Z całą pewnością, po lekcjach w „Elektroniku” wiele się dzieje.

Można tu także rozwijać zainteresowania sportowe. Do dyspozycji jest sala gimnastyczna, dwa boiska i siłownia. Uczniowie, wspierani przez kadrę, osiągają wiele znaczących sukcesów sportowych.

W 2018 roku Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy będzie obchodzić jubileusz 50-lecia. Sukces w Ogólnopolskim Rankingu Techników można uznać za piękny początek tych obchodów.