Partner Główny Rankingu

Znak jakości szkoły 2017

Z inspiracji dyrektorów i nauczycieli, wprowadziliśmy dla najlepszych polskich liceów i techników specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne o kształcie szkolnych tarcz, będące potwierdzeniem wysokiej jakości pracy tych szkół.

Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. Warto się tym sukcesem pochwalić na oficjalnych stronach internetowych szkół, bo tam przecież zaglądają przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów i ich rodzice.

Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami, następujące szkoły mają prawo używać w 2017 roku tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2017 i związanego z tym graficznego znaku jakości.


Tytuł "Złotej Szkoły 2017"

przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajeły miejsca 1-100 (licea)

Tytuł "Srebrnej Szkoły 2017"

przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajeły miejsca 101-200 (licea)

Tytuł "Brązowej Szkoły 2017"

przysługuje szkołom ponadgimnazjalnym, które zajeły miejsca 201-300 (licea)