MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Leona Koźmińskiego

Politechnika Koszalińska

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Łazarskiego

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Inzynierii Środowiska PW

Politechnika Śląska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wydział Nauk o Zdrowiu SUM

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Budownictwa i Architektury PW

Jak dzięki wytworzeniu synergii w zespole mieszanym można osiągnąć większą kreatywność, innowacyjność i zyski, zwiększyć grupę usatysfakcjonowanych klientów, polepszyć wizerunek firmy na rynku?

Jak tworzenie tandemów składających się z obu płci wpływa na moc przywództwa w biznesie i w wielu innych sferach życia? 

- Skoro jest jasne, że mężczyzna w biznesie dąży do transakcji, a kobieta do relacji z otoczeniem, do kontaktu, to powinniśmy wiedzieć, jak te naturalne dążenia zagospodarować w efektywnym zarządzaniu firmą. To tylko jedna z wielu polaryzacji genderowych, mających znaczenie w efektywnym zarządzaniu mieszanym zespołem. Takiemu wglądowi w cechy i predyspozycje służą moje- nasze spotkania z menadżerami, zarządami firm, z kierownikami zespołów pracowniczych. - Alicja Moszyńska, ekspert ds. kobiet, wykładowczyni wielu uczelni, na listopadowe spotkanie z menadżerami w Warszawie zaprosiła także Jacka Babiela, redaktora naczelnego miesięcznika „Benefit”, gorąco zainteresowanego marketingiem politycznym kobiet i mężczyzn.

Czy kobiety chcą być aktywne w polityce? Czy posługiwanie się przez nie w trakcie kampanii wyborczej przekazem: jestem kobietą służy zdobyciu głosów? Jakie argumenty mają zasadnicze znaczenie w podjęciu walki o miejsca dla kobiet w polityce? – Jacek Babiel stawiając te pytania inspiruje do rzetelnej analizy nie tylko ambitne panie, ale również mężczyzn.

Alicja Moszyńska podsumowuje : - Powinnyśmy być w biznesie i w polityce nie po to, aby ze sobą walczyć, lecz dlatego, aby wnieść do życia publicznego, w sferę wartości firmy, kobiecy/męski punkt widzenia, genderowe przewagi. Kobiety - ot, choćby zdolność długofalowego planowania, potrzebę budowania relacji. Mężczyźni- pragmatyzm, zdolność analitycznego myślenia, determinację w osiąganiu zamierzonych efektów.

Warto szukać konferencji, szkoleń, studiów podyplomowych podejmujących tematykę genderową (www.karierakobiet.pl) - pozwalają lepiej poznać siebie, dotychczasową i przyszłą rolę w prywatnym i zawodowym wymiarze. Mamy nadzieję, że 9 marca na SALONIE Kompetencji podczas XIX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego PERSPEKTYWY 2013 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie będzie okazja do rozmowy także na temat edukacyjnych potrzeb kobiet i mężczyzn poszukujących specjalistycznych lub interdyscyplinarnych ścieżek dalszego rozwoju.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt