Partner Główny Rankingu

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

35-010 Rzeszów, ul. ks. Jałowego 1
tel./fax 17 853 64 42, fax 17 853 64 42
www.prezentek.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: S. Anna Telus

Jesteśmy szkołą katolicką. Troszczymy się o rozwój duchowy, intelektualny i kulturalny naszych uczniów.

 • Zapewniamy duchową formację poprzez chrześcijański styl przeżywania codzienności i dni świątecznych.
 • W gronie naszych uczniów jest wielu młodych chrześcijan, którzy na co dzień żyją swoją wiarą i dążą do pełni rozwoju życia duchowego i intelektualnego.
 • Umożliwiamy uczestnictwo we Mszy św. z okazji uroczystości szkolnych oraz w święta kościelne przypadające w dni nauki – w naszej szkolnej kaplicy.
 • Organizujemy spotkania z wybitnymi osobami życia społecznego, kulturalnego, medialnego, którzy reprezentują chrześcijańską wizję życia człowieka.
 • Systematycznie uczestniczymy z naszymi uczniami w wartościowych spektaklach, filmach, lekcjach muzealnych i sympozjach.
 • Organizujemy dni refleksji i wyjazdowe rekolekcje dla wszystkich uczniów, wspólnie odmawiamy modlitwę różańcową w październiku, a w Wielkim Poście, w piątki, odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
 • Uczestniczymy w uroczystościach kościelnych i patriotycznych naszego miasta
 • W szkole działa wiele grup o charakterze wychowawczym.

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Liceum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II zostało otwarte 1 września 1997r. z inicjatywy Ks. Biskupa Kazimierza Górnego. Jest to szkoła katolicka i koedukacyjna, posiada status szkoły publicznej.

Podmiotem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Sióstr Prezentek – jest to zgromadzenie zakonne założone w 1627 r. przez Błogosławioną Matkę Zofię Czeską.

Celem szkoły jest stworzenie środowiska wychowawczego umożliwiającego wszechstronny rozwój ucznia w oparciu o chrześcijański system wartości zgodnie z duchem wychowawczym Bł. Matki Zofii Czeskiej.

W realizacji misji szkoły, Wychowawcy i Nauczyciele odwołują się do przesłania Kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II, który w 1977 r. napisał do Zgromadzenia Sióstr Prezentek: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym wartości ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

Szkoła od początku swego istnienia podtrzymywała duchową więź z Patronem szkoły, Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W latach 1999-2005 chętni uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w pięciu pielgrzymkach do Rzymu i mieli możliwość osobistego spotkania z Papieżem. Duża grupa uczniów uczestniczyła w pogrzebie Ojca Świętego (140 osób), a potem w uroczystościach beatyfikacyjnych (95) i kanonizacyjnych Ojca Świętego Jana Pawła II (150 osób).

Liceum Sióstr Prezentek jest obecne i rozpoznawalne (dzięki mundurkom szkolnym) na uroczystościach patriotycznych, kościelnych, a w ostatnich latach poprzez zaangażowanie w organizację Orszaku Trzech Króli.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły była beatyfikacja Założycielki Szkoły i Zgromadzenia Sióstr Prezentek – Matki Zofii Czeskiej, która odbyła się 9 czerwca 2013 r. w Krakowie-Łagiewnikach. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie oraz wielu rodziców i absolwentów szkoły.

Szkoła zawsze uczestniczy w życiu Kościoła Powszechnego i Lokalnego, czego uwieńczeniem w 2016 roku był nasz liczny i radosny udział w Światowych dniach Młodzieży i w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem u Sióstr Prezentek w Krakowie.

Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania. W tym celu zatrudnia nauczycieli kompetentnych, profesjonalistów w nauczanym przedmiocie, otwartych na ludzi młodych i ich potrzeby.

Uczniowie Liceum uzyskują wysokie wyniki na egzaminie maturalnym ze wszystkich przedmiotów – wyniki matury znacznie przewyższają średnią krajową i średnią województwa.

Szkoła jest otwarta na wszystkich uczniów, którzy akceptują jej program wychowawczy. W realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych nauczyciele biorą pod uwagę potrzeby i możliwości każdego ucznia i zapewniają indywidualizację pracy – obejmując szczególną troską uczniów uzdolnionych i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła zapewnia szeroki wybór przedmiotów rozszerzonych, dostosowując swą ofertę do różnorodnych zainteresowań i możliwości intelektualnych uczniów. Rozszerzenia realizowane są w małych grupach, których poziom zróżnicowany jest ze względu na kompetencje uczniów. Organizacja kształcenia jest tak zaplanowana, by uczniowie wybitni w wybranej dziedzinie mogli się rozwijać, a każdy uczeń otrzymał wsparcie i pomoc swoich nauczycieli w codziennym trudzie zdobywania wiedzy i duchowego wzrastania.

Wspólnotę szkolną stanowią uczniowie, nauczyciele, których łączy nie tylko codzienna praca i trud przekazywania i zdobywania wiedzy, ale również więzi życzliwości i zrozumienia, co tworzy wspaniałą atmosferę tej szkoły.

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2017/2018:

 • klasa z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, historii oraz do wyboru: WOS, geografia lub matematyka (angielski, elementy łaciny oraz jeden do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański)
 • klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i matematyki (angielski, elementy łaciny oraz jeden do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański)
 • klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii do wyboru: fizyka lub matematyka (angielski, elementy łaciny oraz jeden do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański)
 • klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki lub matematyki, geografii, do wyboru: informatyka (angielski oraz jeden do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański)
 • klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki, do wyboru: chemia lub geografia lub informatyka (angielski oraz jeden do wyboru spośród: niemiecki, francuski, włoski, hiszpański)

Uwaga: Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych odbywają się w małych grupach.

Ogólna liczba uczniów w r. szk. 2016/2017 w LO: 460

Koła olimpijskie: literatura i j. polski, matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. włoski, j. łaciński, historia, wiedza o Polsce i świecie współczesnym.

Koła zainteresowań: polonistyczne, teatralne, dziennikarskie, spotkania z tekstami kultury, psychologiczno-pedagogiczne, konwersacje w j. angielskim, konwersacje w j. niemieckim, j. hiszpańskiego, laboratorium z klasycznej analizy chemicznej, programistyczne, matematyczne, biologiczne, geograficzne, fizyczne, koło miłośników języków francuskiego, koło miłośników języków romańskich, chór szkolny.

Koła maturalne: j. polskiego, j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, j. włoskiego, biologii, matematyki, fizyki, matematyczne warsztaty maturalne.

SKS: piłki siatkowej, koszykówki, nożnej.

Dodatkowo: wyjazdowe warsztaty matematyczne, wyjazdowe warsztaty geograficzne.

Wymiana zagraniczna: Niemcy, Węgry, Ukraina, Włochy, korespondencyjna z USA.

Szkoła posiada internat dla dziewcząt.

Liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia w r. szk. 2016/2017: od 112 do 150 – w zależności od klasy.

Terminy i miejsca spotkań informacyjnych dla kandydatów do klas pierwszych: zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej szkoły.

Dzień Otwarty: 26 kwietnia 2017 r.