Partner Główny Rankingu

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej

„Żmichowska” – nowoczesna tradycja

Nasza szkoła istnieje już 97 lat. Jej patronka - Narcyza Żmichowska - w XIX wieku uczyła dziewczęta niezależności myślenia i samodzielności w działaniu.  Do dziś jest to placówka nowoczesna, otwarta na świat, w której panuje wyjątkowa atmosfera. Szkoła jest położona w centrum miasta,  w starej kamienicy niedaleko Łazienek Królewskich. W roku szkolnym 2017/18 proponujemy kandydatom naukę w sześciu klasach pierwszych: w dwóch klasach dwujęzycznych polsko - francuskich oraz w czterech klasach ogólnodostępnych. Nauczane języki to angielski, francuski i hiszpański. Urozmaicona oferta przedmiotów rozszerzonych pozwala wybrać coś dla siebie zarówno miłośnikom humanistyki, jak i przyrodnikom.

Nasze klasy pierwsze:

- IAhumanistyczna z edukacją teatralną – podstawy edukacji teatralnej; pierwszy przedmiot rozszerzony: historia lub geografia; drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: wiedza o społeczeństwie, język polski lub język łaciński i kultura antyczna; języki: angielski rozszerzony lub francuski rozszerzony, francuski lub angielski wzmocniony

- I Bpolitechniczna – we współpracy z politechniką; pierwszy przedmiot rozszerzony: matematyka lub biologia; drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, geografia lub chemia; języki: angielski rozszerzony lub francuski rozszerzony; francuski wzmocniony lub angielski wzmocniony; zajęcia laboratoryjne i warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych PW; rysunek architektoniczny dla chętnych

- I Cprzyrodnicza – dwujęzyczna z językiem francuskim; pierwszy przedmiot rozszerzony: matematyka; drugi przedmiot rozszerzony: biologia lub geografia; trzeci przedmiot rozszerzony: fizyka lub chemia; z programem wstępnym z języka francuskiego lub z programem zwykłym; drugi język: angielski lub hiszpański

- I Ldwujęzyczna humanistyczna – dla przyszłych prawników i lingwistów; dwujęzyczna z językiem francuskim; pierwszy przedmiot rozszerzony: język polski; drugi przedmiot rozszerzony: historia lub geografia; trzeci przedmiot rozszerzony: historia sztuki, wiedza o społeczeństwie lub język łaciński i kultura antyczna; z programem wstępnym z języka francuskiego lub z programem zwykłym; drugi język: angielski lub hiszpański

- I Ebiologiczno-chemiczna – klasa przygotowująca do studiów medycznych; pierwszy przedmiot rozszerzony : biologia lub matematyka; drugi przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, geografia lub chemia; języki: angielski rozszerzony lub francuski rozszerzony; francuski wzmocniony lub angielski wzmocniony

Szkoła bez granic

W „Żmichowskiej” można rozwinąć różnorodne talenty. Poznawaniu świata najlepiej służy biegłość w językach obcych. Solidnie można tu rozwinąć znajomość języka angielskiego, co potwierdzają znakomite wyniki matur. Naszą specjalnością jest język francuski, nauczany na różnych poziomach, w klasach dwujęzycznych i zwykłych. Wśród kadry nauczycielskiej są rodowici Francuzi. Dzięki wysokim kompetencjom nauczycieli oraz nowoczesnym i skutecznym metodom nauczania, uczniowie uzyskują znakomite wyniki na egzaminie maturalnym oraz w Olimpiadzie Języka Francuskiego. Szkoła została objęta patronatem Ambasady Francji i zdobyła znak jakości Label FrancEducation, którym legitymuje się tylko 96 szkół na świecie, z czego zaledwie 4 w Polsce.

Młodzież, przygotowana językowo do kontaktów międzynarodowych, uczestniczy w wymianach ze szkołami we Francji i Belgii, zwiedza muzea w Niemczech i na Wyspach Brytyjskich. Nauczyciele poszerzają kompetencje uczniów podczas wycieczek i obozów naukowych, lekcji muzealnych, spotkań ze świadkami historii, realizując projekty  tematyczne, ale też wdrażając do rzetelnych studiów nad tekstami źródłowymi.

Doskonałe położenie szkoły pozwala na systematyczną współpracę zarówno z Muzeum Łazienki Królewskie, jak i z Politechniką Warszawską. Uczniowie korzystają z wykładów, wystaw i specjalnych zajęć w małych grupach, organizowanych przez te znakomite instytucje naukowe.

Jesteśmy jedną z niewielu szkół, które proponują w ofercie rozszerzenie z języka łacińskiego, tak bliskiego prawnikom i medykom. Uczniowie, którzy uczestniczą w tych zajęciach, odnoszą liczne sukcesy w Olimpiadzie Kultury Antycznej i Języka Łacińskiego.

Wszechstronna edukacja i otwarcie na świat sprawiają, że absolwenci  „Żmichowskiej” chętnie równie chętnie jak krajowe, wybierają studia zagraniczne, m. in. romanistykę w Oksfordzie, biotechnologię w Paryżu, informatykę w Montpellier czy sztuki piękne w Lozannie.

Twórcza energia

Uczymy twórczego myślenia i działania. To właśnie u nas można rozwinąć teatralne (aktorskie, reżyserskie) pasje. Podczas Dni Literatury, organizowanych przez uczniów i nauczycieli już od 19 lat, młodzież prezentuje spektakle, filmy, bierze udział w wykładach prowadzonych przez naukowców z warszawskich uczelni, pisarzy i dziennikarzy, a także samodzielnie   przygotowuje prelekcje, wywiady oraz moderuje dyskusje z zaproszonymi gośćmi. Inny projekt to Teatralny Festiwal Amatorski Żmichowska – TFAŻ. W tym roku odbędzie się jego 12.  edycja. Jest to największa impreza przygotowywana przez uczniów.  Na trzy dni trwania festiwalu szkoła staje się prawdziwym centrum sztuki teatralnej.

Uczniowie o zainteresowaniach przyrodniczych organizują pokazy doświadczeń, konkursy i wystawy w trakcie szkolnego Dnia Nauk Ścisłych. Pasjonaci matematyki prezentują wyniki swojej pracy na międzynarodowych konferencjach w projekcie „Math en jeans”.

Wiosną, w ramach  rekolekcji wielkopostnych, od 15 lat realizujemy interdyscyplinarny projekt Szkoła Radości.  Przez trzy dni po spotkaniach typowo rekolekcyjnych,  szkoła zamienia się w swoistego rodzaju festiwal różnorodnych propozycji spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych, np. spektakli,  akcji charytatywnych i  zajęć praktycznych.

Atmosfera wzajemnej życzliwości, szacunku i współpracy panująca w szkole, tak ceniona przez uczniów, jest efektem bogatej oferty działań pozalekcyjnych.

Warto więc uczyć się w „Żmichowskiej”. Warto stać się częścią miejsca, w którym tradycja miesza się ze współczesnością, nauka ze sztuką, a wszystko ma francuski sznyt.