Partner Główny Rankingu

Możliwości do potęgi

Politechnika Łódzka to doskonałe i prestiżowe miejsce dla wszystkich, którzy myślą o rozwoju swojej osobowości, talentów, o dobrej przyszłości. Miejsce dla tych, którzy planują kreować rzeczywistość i chcą odnieść sukces. Nie bez powodu przyświeca nam hasło – Potęguj możliwości! To tutaj można „rozwinąć skrzydła”, stać się kreatywnym, otrzymać narzędzia do poszukiwań, zdobyć doświadczenie zawodowe i życiowe oraz uzyskać konkretną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie.

Politechnika Łódzka dba o wysokie standardy kształcenia. Jako pierwsza uczelnia w kraju, otrzymała od Komisji Europejskiej prestiżowy certyfikat jakości kształcenia ECTS LABEL oraz DIPLOMA SUPPLEMENT LABEL. Oferujemy kształcenie na 45 kierunkach, w kolegiach międzywydziałowych, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, gdzie prowadzimy studia w języku angielskim i francuskim oraz na studiach międzyuczelnianych realizowanych z partnerami biznesowymi i uczelniami z kraju oraz z zagranicy.  W naszej ofercie znajduje się również „Krótka Indywidualna Ścieżka Studiowania”, unikalny program zakładający, m.in., włączenie studentów w projekty badawcze już od pierwszych dni na uczelni. Dzięki temu nasi studenci będą mogli uzyskać stopień inżyniera po 3 latach, magistra po roku, a doktora po kolejnych 2 latach nauki.

Obserwowany współcześnie postęp na różnych płaszczyznach codziennego życia dokonuje się w znacznej mierze dzięki technice i technologii. Nauki techniczne ciągle się rozwijają, poszerzają zakres swych działań, aby udoskonalać rzeczywistość. W tym duchu należy postrzegać Politechnikę Łódzką. Nadal rozwijamy się, nie tylko w ramach różnych dziedzin nauki, technologii, ale też infrastruktury edukacyjnej i badawczej. Naszym atutem jest nowoczesne zaplecze, kompleksowo wyposażone, innowacyjne sale dydaktyczne oraz laboratoria w nowo oddanych do użytku budynkach, tj.: LabFactor, Centrum Technologii Informatycznych, Fabryka Inżynierów XXI wieku, czy zrewitalizowany budynek Wydziału FTIMS.

Planując rozwój naszej oferty kształcenia, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dbamy, aby nasi studenci zdobywali doświadczenie zawodowe w czasie praktyk w firmach polskich i zagranicznych oraz mieli możliwość odbycia części studiów na partnerskich uczelniach za granicą.  Stawiamy na współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz komercjalizację badań naukowych, czym efektywnie zajmuje się, m.in., Centrum Transferu Technologii. Politechnika Łódzka to marka bardzo dobrze postrzegana przez krajowych i międzynarodowych partnerów oraz przedsiębiorców. Nasza uczelnia dba o to, aby studenci wszystkich kierunków od początku wiedzieli, w jakich branżach odnaleźć się w przyszłości. Stawiamy na doskonalenie umiejętności miękkich – tj. komunikacja,  kreatywność, inicjatywa, elastyczność, współpraca w grupie czy zarządzanie czasem.

Polecamy się do studiowania – Łódź to wyjątkowo dobre miejsce do życia, a Politechnika Łódzka potęguje możliwości.

www.p.lodz.pl

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki

Steroide online kaufen seriösen steroide Shop in Deutschland