Partner Główny Rankingu

Planujesz przyszłość - wybierz WUM

Najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych, znaczące wyróżnienia, certyfikaty i akredytacje, a także uznanie pracodawców to znaki firmowe Warszawskiego Uniwersytetu edycznego - jednej z najstarszych uczelni medycznych w Polsce. Początek nauczania na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym datuje się na rok 1809. Obecnie na naszej Uczelni studiuje blisko10 tys. studentów, w tym ponad 700 obcokrajowców z kilkunastu krajów.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu obejmuje 14 kierunków i 1 specjalność. Kształcenie odbywa się w ramach 5 wydziałów: I Wydziału Lekarskiego, II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydziału Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki oraz Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

WUM jest niewątpliwie liderem wśród uniwersytetów o profilu medycznym. W XVII edycji Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2016, I Wydział Lekarski znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii kierunków lekarskich. Na tej samej pozycji uplasował się Wydział Lekarsko-Dentystyczny w kategorii kierunków dentystycznych oraz Wydział Nauki o Zdrowiu w kategorii pielęgniarstwo i położnictwo. Zwycięzcą w swojej kategorii był też Wydział Farmaceutyczny.

Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są sukcesy naukowe osiągane przez naszych studentów i pracowników naukowych oraz losy absolwentów, wśród których znajduje się wielu wybitnych polskich medyków. Byli studenci WUM rozpoczynający swoją karierę zawodową świetnie radzą sobie podczas zewnętrznych egzaminów, które w sposób obiektywny sprawdzają wiedzę zdobytą na studiach – Lekarskim Egzaminie Końcowym i Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym.

Efektywność uczelnianego systemu kształcenia jest potwierdzona także otrzymanymi akredytacjami. Uczelnia posiada akredytacje programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych (KAAUM), Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASPiP). Może się także poszczycić akredytacjami zagranicznymi.

Osiągnięcie wysokiego poziomu nauczania nie byłoby możliwe gdyby nie nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna, którą dysponuje Uczelnia. W ciągu ostatnich kilku lat Uniwer-sytet wzbogacił się o Centrum Badań Przedklinicznych – ośrodek naukowy wyposażony w najwyższej klasy aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań na światowym poziomie. Powstało także nowoczesne Centrum Biblioteczno- Informacyjne. Rekordowy pod względem inwestycji był rok 2015 – wtedy właśnie oddano do użytku nową siedzibę Szpitala Pediatrycznego – jednego z pięciu szpitali klinicznych WUM. Od 2015 roku Uczelnia dysponuje także Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym – nowoczesnym kompleksem mieszczącym dwie pływalnie (jedną o wymiarach olimpijskich), wielofunkcyjną halą sportową i ścianki wspinaczkowe. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ostatnich latach Uniwersytet przeprowadził również modernizację dwóch jednostek: Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Medycyny Sądowej. Unowocześnione obiekty umożliwiają prowadzenie na najwyższym poziomie ćwiczeń laboratoryjnych z genetyki i toksykologii oraz zajęć demonstracyjnych z zakresu anatomii prawidłowej dla studentów. Baza

dydaktyczna Uczelni ciągle się powiększa. Powstające Centrum Symulacji Medycznych będzie kolejnym, ważnym krokiem modernizującym studia.

Młodzież, która chce pogłębić swoje zainteresowania naukowe ma do swojej dyspozycji ponad dwieście kół naukowych, w ramach których można prowadzić badania i realizować projekty. Działający w kołach studenci współuczestniczą w życiu naukowym Uczelni, stawiając pierwsze kroki w medycznym i farmaceutycznym środowisku akademickim pod okiem doświadczonych naukowców oraz wybitnych specjalistów.

Życie studenckie to nie tylko nauka, lecz także działalność w ramach organizacji studenckich, które pozwalają realizować oryginalne pomysły i rozwijać talenty. Na Uczelni prężnie działają takie organizacje jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA), Studenckie Towarzystwo Naukowe, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (EMSA), Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Samorząd Studentów czy Chór. Nasi studenci mogą także rozwijać sportowe umiejętności w licznych sekcjach AZS.

Poszerzając swoją ofertę edukacyjną, Uczelnia dba o każdy aspekt studiowania i z rozwagą planuje jutro. Warszawski Uniwersytet Medyczny jest więc najlepszym wyborem dla planujących swoją przyszłość maturzystów.

Chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy na stronę dla kandydatów www.rekrutacja-info.wum.edu.pl, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o oferowanych kierunkach i procedurze naboru. Zachęcamy także do odwiedzenia naszego stoiska podczas wiosennej edycji Targów Perspektyw oraz do śledzenia strony głównej Uczelni www.wum.edu.pl, na której już niebawem informacja o Dniu Otwartym.

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Tel.: 22 57 20 998
Założona: 1809
Liczba studentów: ponad 9000

www.wum.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt | E-booki

Steroide online kaufen seriösen steroide Shop in Deutschland