MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W sobotę 28 stycznia 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach blisko pół tysiąca gości weźmie udział w IX Balu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Bal odbędzie się w ramach obchodów jubileuszu 80-lecia uczelni. Motyw przewodni balu to styl lat 80.

Impreza łączy i integruje szeroko pojęte środowisko akademickie – studentów, absolwentów, pracowników naukowych i administracyjnych, władze uczelni oraz przyjaciół i partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w tym przedstawicieli biznesu i władz samorządowych.

Co roku uczestnicy balu celebrują Święto Uczelni. Tym razem jest to wyjątkowy jubileusz 80-lecia jej istnienia. Jak zapowiadają organizatorzy, na gości balu czeka wiele atrakcji i niespodzianek, w tym widowiskowy występ artystyczny oraz ogromny tort. Uczestnicy będą mogli także upamiętnić ten wyjątkowy wieczór na specjalnie przygotowanej ściance fotograficznej. Więcej na: www.ue.katowice.pl/bal oraz www.ue.katowice.pl/jubileusz.

Obchody Jubileuszu 80-lecia uczelni

Nieoficjalnie obchody Jubileuszu 80-lecia rozpoczęto już 17 marca 2016 r. uroczystą sesją naukową. Uczczono wtedy 150. rocznicę urodzin Karola Adamieckiego - patrona uczelni w latach 1972-2009 i współtwórcy nauk o zarządzaniu. Oficjalnie rok jubileuszowy otwarła inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Wtedy to odbyła się także premiera filmu przygotowanego z okazji obchodów Jubileuszu, kręconego z drona i pokazującego uczelnię w sercu miasta Katowice (https://www.youtube.com/watch?v=bLhhrNXMsyY).

W styczniu z okazji Święta Uczelni, poza uroczystościami akademickimi, odbył się uroczysty koncert, kantata sceniczna „Carmina Burana” Carla Orffa w wykonaniu 200 artystów: Chóru UE w Katowicach, Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej, Chóru Dziecięcej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Katowicach oraz Akademickiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego i solistów: Olgi Ksenicz, Piotra Łykowskiego, Szymona Szymika. Koncert odbył się w Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrygenturą prof. Mirosława Jacka Błaszczyka – dyrektora Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Akademicki projekt objęty był mecenatem Miasta Katowice.

Po IX Balu Uczelni, w ramach obchodów jubileuszu, odbędą się jeszcze wystawa „Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w historii Miasta” - organizowana przy współudziale Miasta Katowice (maj 2017 r., katowicki rynek) oraz Jubileuszowy Zjazd Absolwentów (wrzesień 2017 r.)

Celem wydarzeń jubileuszowych jest utrwalenie relacji pomiędzy społecznością akademicką a otoczeniem uczelni.

My UE Story - pokaż nam swoją historię

Z okazji jubileuszu uniwersytet zaprosił wszystkich, którzy w jakiś sposób byli związani z uczelnią, do zabawy „My UE Story - pokaż nam swoją historię”, polegającej na opowiedzeniu za pomocą zdjęć, jak wspominają oni swój czas związany z Alma Mater, pokazaniu, gdzie spędzili najwspanialsze chwile i co szczególnie utkwiło w ich pamięci. Efekty zabawy można oglądać na: www.ue.katowice.pl/jubileusz

Skrócony rys historyczny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał 3 grudnia 1936 roku (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej) jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły. Naukę rozpoczęło kilkudziesięciu studentów. W roku 1938 uruchomiony został Wydział Administracji Publicznej. Studia na obydwu wydziałach trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Organizatorem i pierwszym rektorem uczelni był dr Józef Lisak. Pierwszą siedzibą lokalową stały się użyczone pomieszczenia obszernego gmachu ówczesnej znanej szkoły średniej - Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Uczelnia dziś

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największą i najstarszą uczelnią ekonomiczną w regionie. Uczelnia powstała w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego – kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Uniwersytet od początku stawia na edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną. Kształci na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Dziś na pięciu wydziałach w Katowicach i Rybniku studiuje 11 tysięcy osób. Studenci korzystają z licznych programów wymiany oraz stypendiów na studia i praktyki zagraniczne. Uczelnia konsekwentnie wdraża strategię internacjonalizacji, w ramach której stara się o uzyskanie prestiżowej międzynarodowej akredytacji.

W swojej 80-letniej tradycji uczelnia wykształciła ponad 80 tys. cenionych przez pracodawców absolwentów. Uniwersytet stale rozszerza swoją ofertę dydaktyczną nie tylko przedmiotowo, ale również podmiotowo – od kilku lat z powodzeniem funkcjonują tam programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach realizuje ideę: blisko, międzynarodowo, przez całe życie.

Jubileusz objęty jest patronatem honorowym: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Śląskiego, Narodowego Banku Polskiego, Prezydenta Miasta Katowice, Prezydenta Miasta Rybnik, Prezydenta Miasta Zabrze, Konsula Honorowego Republiki Chorwacji w Opolu, Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, Biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Muzeum Śląskiego.

Patroni medialni: TVP3 Katowice, Polskie Radio Katowice, Dziennik Zachodni, nasze miasto.pl.

Partner strategiczny: ING. Partnerzy Główni: KZK GOP, KSSE S.A.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt