MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


15 marca br., w Ośrodku Szkoleniowym OEIiZK w Warszawie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole” - „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów i systemów ". W trakcie wydarzenia Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wręczył nagrody zwycięzcom V Ogólnopolskiego Konkurs dla Szkół Ponadgimnazjalnych „Normalizacja i ja”. W tym roku nadesłano 152 prace: 45 esejów, 16 filmów, 72 komisy i 19 scenariusz lekcji.

Celem konferencji było ukazanie, iż najpewniejszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa produktów jest właściwe stosowanie odpowiednich norm technicznych. To właśnie zasadnicze wymagania i wytyczne opracowane przez szereg ekspertów w danej dziedzinie, zestawione w jednym dokumencie - w normie, pozwalają na osiągnięcie niezbędnego stopnia bezpieczeństwa produktów. Ponadto deklarowanie zgodności produktu/usługi z normami jest bardzo skutecznym narzędziem marketingowym.

Prelegenci – przedstawiciele: Urzędu Dozoru Technicznego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, na przykładach swoich branż, omówili w interesujący sposób stosowanie norm dla podniesienia bezpieczeństwa produktów i usług.

Podczas konferencji poznaliśmy również laureatów V edycji konkursu „Normalizacja i ja". Jego celem było upowszechnienie wśród młodzieży przekonania że tylko Polskie Normy gwarantują bezpieczeństwo wyrobów oraz zachęcenie nauczycieli do wprowadzania tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli OEIIZK, ŁCDNiKP, KCER, ORE i PKN, wyłoniła laureatów konkursu „Normalizacja i Ja".

W kategorii komiks:

Nie przyznano I i II miejsca. Przyznano dwa III miejsca oraz wyróżnienie:

 • III miejsce: Weronika Mroczek - uczennica klasy II at w Zespole Szkół nr 1 Wł. Grabskiego w Lublinie;
 • III miejsce: Dawid Pacewicz - uczeń klasy I ts3 w Zespole Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku;
 • Wyróżnienie: Justyna Szpinda - uczestniczka Hufca Pracy 3-20 w Biłgoraju.

W kategorii esej:

 • I miejsce: Paweł Urzenitzok - uczeń klasy 1B w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Zabrzu;,
 • II miejsce: Karolina Orszulak - uczestniczka Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie;
 • III miejsce: Magdalena Pryba - uczennica I klasy w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.

W kategorii film:

 • I miejsce: Michał Wiszowaty - uczeń II klasy w Zespole Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku;
 • II miejsce: Wiktoria Król - uczestniczka Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie;
 • III miejsce: Patrycja Karwik - uczennica 3 klasy w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Ostrzeszowie.
 • Nagroda specjalna Prezesa PKN za film „Krzyżówka” otrzymał Mateusz Kuć - uczestnik Środowiskowego Hufca Pracy 6-5 w Krakowie

W kategorii scenariusz lekcji (praca nauczyciela):

 • I miejsce: Agnieszka Affek-Starczewska - nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach;
 • II miejsce: Dorota Niedźwiedź - nauczycielka w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku,
 • III miejsce: Szymon Surmacewicz – nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych CKP nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku.

Na zakończenie wręczono tytułu honorowego Promotora Edukacji Normalizacyjnej.  Nagroda przyznawana przez PKN osobom lub instytucjom wspierającym edukację normalizacyjną, przyczyniającym się do rozpowszechniania wiedzy normalizacyjnej, czynnie uczestniczącym w procesie wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki nauczania i wychowywania. W tym roku laureatem został Bogdan Kruszakin z KOWEZiU.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Patroni medialni: miesięczniki: „Perspektywy”, „Nowe Horyzonty Edukacji”, „Przegląd Techniczny”, portale: Edukacja.net, Eid.edu.pl.            

Opieka medialna: TVP Info.

Na stronie: http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/oswiata-konkursy można obejrzeć nagrodzone prace.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt