MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ukraina była Gościem Specjalnym XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2017, który odbył się 10-11 marca w Warszawie. Z tej okazji do Warszawy przyjechała ponad 30-osobowa delegacja rektorów, prorektorów oraz dyrektorów działów współpracy międzynarodowej ukraińskich uczelni.

Uroczystego otwarcia Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie dokonali: ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński oraz prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemar Siwiński. W swoim wystąpieniu ambasador Ukrainy podkreślił znaczenie relacji polsko-ukraińskich i wyraził nadzieję na wzmocnienie obustronnej współpracy w zakresie edukacji i umiędzynarodowienia uczelni.

Otwarcie Salonu poprzedziła polsko-ukraińska debata na temat współpracy edukacyjnej. Udział w niej wzięli m.in.: I sekretarz Ambasady Ukrainy Natalia Zhytariuk, dyrektor Ukraińskiego Ośrodka Edukacji Międzynarodowej Olena Shapovalowa, rektor Charkowskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii i Handlu Aleksandr Cherewko, wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, Michał Sobczyk z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW, dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy Joanna Gospodarczyk, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Politechniki Opolskiej prof. Marek Tukiendorf, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, rektor AWF w Warszawie prof. Andrzej Mastalerz, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek oraz rektorzy i prorektorzy stołecznych uczelni.

W trakcie debaty zaprezentowana została nie tylko oferta polskich i ukraińskich uczelni, ale także różne formy współpracy, w tym programy wymiany młodzieży, np. Erasmus+. Ukraińscy goście zapoznali się z obecnie funkcjonującym systemem szkolnictwa wyższego w Polsce. Jednocześnie omówili sytuację związaną z umiędzynarodowieniem uczelni w ich kraju.

Aż 14 szkół wyższych z Kijowa, Charkowa, Lwowa, Żytomierza, Użgorodu, Tarnopola i Czerniowców przedstawiło uczestnikom Salonu swoją ofertę edukacyjną na stoisku ukraińskim. Maturzyści uzyskali szereg niezbędnych informacji o kierunkach oferowanych przez nie i możliwościach studiowania w ukraińskich szkołach wyższych. Przyszli kandydaci byli zainteresowani szczególnie kierunkami medycznymi.

Zarówno strona ukraińska, jak i polska wyraziły chęć nawiązania jeszcze ściślejszej współpracy. Podkreślają, że podejmowane inicjatywy w tym zakresie, jak np. tegoroczna obecność ukraińskich przedstawicieli szkół wyższych na Salonie, mają ogromne znaczenie. Kolejnym etapem współdziałania na rzecz zacieśnienia współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych będą Polko-Ukraińskie Dni Edukacji, nauki i Innowacyjności, które odbędą się w Kijowie w dniach 6-8 kwietnia 2017.

fot. WSR

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt