Prof. Józef Bergier rektorem PWSZ w Białej Podlaskiej

Dnia 24 marca 2017r. na posiedzeniu Senatu w głosowaniu tajnym rozstrzygnięto konkurs na Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na kadencje 2017-2021.  Rektorem elektem został prof. dr hab. Józef Bergier. Podczas spotkania wyborczego, które miało miejsce 10 marca prof. Bergier przedstawił koncepcję programu rozwoju uczelni w perspektywie kadencji. Spośród dziesięciu głównych kierunków rozwoju na szczególną uwagę zasługują dwa priorytetowe, czyli umiędzynarodowienie uczelni i dążenie do akademickości.

Rok 2017 jest w uczelni rokiem wyborczym. Trwają konkursy na dziekanów wydziałów, które zostaną rozstrzygnięte w miesiącu kwietniu. W dalszej kolejności odbędą się wybory na prorektora i prodziekanów uczelni.

Wybory na kadencję
2016-2020

Rektorzy w kadencjach 2002-2020

Konferencje Rektorów