MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Warsaw Latin Convention jest inicjatywą studentów i wykładowców, stworzoną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, której celem jest promocja i rozwój relacji prawno-gospodarczych oraz akademickich pomiędzy instytucjami, przedsiębiorcami oraz kancelariami w Polsce i Ameryce Łacińskiej.

Podstawą budowy tych relacji są przede wszystkim młodzi ludzie, studenci przyszli specjaliści, prawnicy, przedsiębiorcy, ekonomiści, którzy dzięki zdobytej w ramach projektu wiedzy i doświadczeniu będą przyczyniali się do rozwoju obecnej współpracy. W ramach projektu organizowane są konferencje naukowe i warsztaty łączące elementy ekonomiczne i prawne.

Jednak trzonem Warsaw Latin Convention jest program wymian krótkoterminowych pomiędzy studentami z uniwersytetów latynoamerykańskich a studentami z Polski. Jesteśmy przekonani, że relacje akademickie są silnym bodźcem do rozwoju przyszłych stosunków politycznych i ekonomicznych między państwami, gdyż dają możliwość zdobycia wiedzy na temat przyszłego partnera, co z kolei jest impulsem do budowy kontaktów społecznych i handlowych pomiędzy ich obywatelami. Widząc potencjał krajów Ameryki Łacińskiej, zarówno pod względem możliwości alokacji przyszłych inwestycji w tym regionie jak i eksportu polskich produktów, chcemy poprzez nasz projekt budować w Polsce świadomość o olbrzymich możliwościach jakie ten region stwarza oraz kształcić przyszłych specjalistów w tej dziedzinie.

Jesteśmy także przekonani, że Warsaw Latin Convention stanie się w przyszłości czołową platformą do budowania i pogłębiania obecnej współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Ameryki Łacińskiej, zarówno o charakterze instytucjonalnym, naukowym jak i gospodarczym.

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!