MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Promocja polskiego szkolnictwa wyższego na Ukrainie i rozwój polsko-ukraińskiej współpracy akademickiej to główne tematy tego – największego z dotychczasowych – wydarzenia, które odbyło się w Kijowie.

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. odbyły się w Kijowie Polsko-Ukraińskie Dni Edukacji, Nauki i Innowacji, poświęcone rozwojowi akademickiej współpracy polsko-ukraińskiej, a także promocji polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. W ramach Dni odbyło się Forum Rektorów Uczelni Technicznych Polski i Ukrainy, organizowane wspólnie przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Stowarzyszenie Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych Ukrainy. Równolegle polskie uczelnie były Gościem Specjalnym na odbywających się w Kijowie międzynarodowych targach edukacyjnych „Osvita ta kar’era”.

Polsko-ukraińskie debaty i spotkania edukacyjne w Kijowie, największe z dotychczasowych wydarzeń tego typu, organizowane były przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, przy aktywnym udziale Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Punktu Kontaktowego "Horyzont 2020", Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego (KPI) i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

W ramach dwudniowego forum z udziałem rektorów uczelni technicznych Polski i Ukrainy, odbyły się obrady plenarne oraz siedem równoległych sesji poświęconych różnym obszarom współpracy akademickiej. Tematem jednej z sesji było Międzynarodowe współdziałanie środowisk innowacyjnych i tworzenie sieci współpracy start-up’ów. Zaprezentowane zostały najlepsze praktyki w zakresie przyspieszania procesów innowacji na polskich i ukraińskich uczelniach, wymiany doświadczeń oraz inicjowania wspólnych przedsięwzięć.

Inne sesje dotyczyły m.in. umiędzynarodowienia uczelni Polski i Ukrainy, wprowadzania podwójnych dyplomów, udziałowi w projektach unijnych w ramach "Horyzontu 2020" i rozwojowi kontaktów w ramach programu Erasmus+.

Na zakończenie Dni, 7 kwietnia, w Centrum Kultury i Sztuki Politechniki Kijowskiej odbył się wielki koncert z udziałem zespołów artystycznych polskich uczelni, podczas którego przedstawieni zostali również młodzi Ukraińcy, którzy odnieśli sukces zawodowy i naukowy dzięki studiom odbytym w polskich uczelniach. Udział w koncercie wziął między innymi Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawski oraz zespoły artystyczne Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego. Gościem specjalnym koncertu była piosenkarka Kasia Moś, reprezentantka Polski na odbywającym się w maju br. w Kijowie finałowym konkursie Eurowizji 2017.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt