Jacy są maturzyści 2017?

Dzięki ankietom wypełnianym przez uczestników Salonu Maturzystów, dowiedzieliśmy się bardzo wiele o planach i aspiracjach kolejnego rocznika polskich maturzystów.

Na studia ...

Aż 77 procent przyszłorocznych maturzystów planuje podjęcie studiów stacjonarnych. Decyzję o studiowaniu w trybie umożliwiającym jednocześnie pracę zarobkową deklaruje 17 proc. badanych. 4-procent pytanych wybierze zaraz po szkole pójście do pracy lub zrealizuje inne swoje plany, na przykład kursy specjalistyczne, naukę języka, gap year.

... ale jakie?

Największą liczbę wskazań – 23 proc., zebrały kierunki społeczne (administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, socjologia...). Marzeniem aż 15 procent maturzystów są studia medyczne. Cieszy rosnące zainteresowanie naukami technicznymi (14 procent wskazań) i ścisłymi (12 proc.).

Wstępną fascynację studiami humanistycznymi deklaruje 11 procent maturzystów. Na tym samym poziomie deklarują swoje zainteresowanie kandydaci kierunków przyrodniczych. Kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne ma w planach 7 procent ankietowanych, tak samo wygląda zainteresowanie kierunkami artystycznymi.

„Wujaszek Google” i nauczyciele najlepszymi doradcami

Rekomendacje ze strony znajomych i rodziny (29 proc.) tracą przewagę na rzecz informacji zaczerpniętych z Internetu (aż 34 proc. wskazań). Z satysfakcją odnotujmy, że aż 45 procent badanych maturzystów podaje portal Perspektywy. pl jako swoje główne źródło informacji internetowej o maturze i studiach.

Wielkie znaczenie dla maturzystów mają opinie i sugestie nauczycieli – 26 proc. uczniów wskazuje ich jako podstawowe i opiniotwórcze źródło wiedzy o maturze i studiach. 11 procent badanych twierdzi, że najważniejsze są spotkania (dni otwarte) na uczelniach.

Wielkim uznaniem uczniów przygotowujących się do matury i wyboru studiów – pobrał ją już w tym roku co dziesiąty kandydat na studia! – cieszy się aplikacja „Informator dla Maturzystów”. Jako najlepsze „narzędzie informacyjne” (najwygodniejsze, najbardziej nowoczesne) wskazana została ona przez 44 procent ankietowanych. Blisko 30 procent badanych uważa za takie supernarzędzie Salon Maturzystów.