MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Naczelna Organizacja Techniczna wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego debatowały 25 kwietnia nad drogami, metodami i innowacyjnością kształcenia zawodowego. To już V. cykliczna konferencja z cyklu " Łączy nas szkolnictwo zawodowe", z aktywnym udziałem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wg Marzeny Machałek, wiceministra edukacji, rzemiosło i stowarzyszenia naukowo- techniczne są ważnymi partnerami w kształceniu zawodowym. - Opinie i doświadczenie ZRP i NOT jako pracodawców, ale także jako uczestników edukacji branżowej, są dla nas cennym kapitałem w przygotowaniu ostatecznego kształtu reformy edukacji.

Przypomnijmy, że obydwa stowarzyszenia są zaangażowane w kształcenie dualne (łączenie szkolnej teorii z praktykami u pracodawcy to "od zawsze" domena rzemiosła), uczestniczą w procesie tworzenia treści kształcenia zawodowego, realizują je, są zawodowymi egzaminatorami. Rozwój gospodarczy jest silnie związany z procesami branżowego kształcenia, podkreślano podczas obrad. Edukacja zawodowa jest jego fundamentem.

M.Machałek przypomniała i potwierdziła główne założenia reformy w przygotowaniu profesjonalistów. - Doskonalenie się w systemie branżowym, także pozaszkolnym, jest i dobrą tradycją i wymogiem współczesności. Pracodawcy są kluczowym partnerem reformy edukacji. MEN jest koordynatorem procesu współpracy między inwestującymi w kształcenie pracodawcami, a systemem edukacji. MINISTER ZAPOWIEDZIAŁA uważne przyglądanie się efektom kształcenia dualnego w kontekście przyszłego zatrudniania absolwentów.

A co z reformą w zakresie kształcenia zawodowego? Na to pytanie MEN odpowiada: nowy system edukacyjny ma odpowiadać potrzebom rynku pracy, ale partnerzy powinni odpowiadać za podaż miejsc pracy dla absolwentów. Model kształcenia u pracodawcy lub w warsztatach pozostanie bez zmian. Duży udział środków EFS, czyli 930 mln euro do 2020 roku, powinien pomóc w udoskonaleniu systemu.

Branżowa szkoła 1. stopnia będzie miała jedną kwalifikację, tak będzie już od 1 września. W branżowej dwuletniej szkole 2. st uzyska się wykształcenie średnie, będzie można także uzyskać maturę. Pozostaje 5- letnie technikum, przeznaczone dla tych uczniów, którzy wiedzą, jaki zawód pragną w przyszłości wykonywać i z góry zakładają ścieżkę wiodącą na studia. Podkreślono, że reforma przewiduje 10 godz. doradztwa zawodowego juź od 1 września 2017 roku.
Zaprezentowano 213 zawodów, które uwzględnia najnowsza aktualuzacja klasyfikacji zawodów.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt