MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Tegoroczna, trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Myślenia Projektowego – Design Thinking Week – dotyczy budowania zaufania społecznego. W dniach 8 - 14 maja w kilkunastu największych miastach w Polsce, w tym w Warszawie, środowiska: biznesu, nauki i sektora społecznego będą współpracować na rzecz rozwiązywania codziennych problemów Polaków związanych z zaufaniem.

W ramach przedsięwzięcia chcemy uświadomić jak największą grupę odbiorców o szerokim spektrum zastosowania myślenia projektowego do rozwiązywania zagadnień z różnych dziedzin. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi Design Thinking (DT) jest świetną płaszczyzną łączenia środowisk na rzecz tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań o wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym. Istotą naszych działań jest wskazanie, że DT to metodyka rozwiązywania realnych problemów ukierunkowana na wdrażanie wypracowanych rozwiązań.

W tym roku wydarzenia Design Thinking Week 2017 będą dotyczyły braku zaufania między Polakami. Wykorzystując metodykę DT chcemy zwrócić uwagę na problem braku zaufania w Polsce oraz zainspirować ludzi aktywnych i otwartych do podjęcia konkretnych działań. Wybrane rozwiązania będziemy promować i wspierać we wdrażaniu.

Zapraszamy na szereg bezpłatnych warsztatów, spotkań i innych wydarzeń poświęconych poszukiwaniu rozwiązań budujących zaufanie społeczne. Przykładowe zagadnienia z jakimi zmierzą się uczestnicy to: wzbudzenie zaufania konkretnej grupy społecznej, nawiązanie współpracy między firmami bądź budowanie zaufania wśród młodzieży i młodych dorosłych.

PATRONATY HONOROWE w Warszawie:

Patronat Jego Magnificencji Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Patronat Jego Magnificencji Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Patronat Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej

Patronat Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Patronat Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Patronat Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Patronat Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

oraz

Patronat Honorowy Prezydent m. st. Warszawy

PATRONAT MEDIALNY w Warszawie: Perspektywy

SPONSOR STRATEGICZNY w Warszawie: PRO DEVELOPMENT

SPONSOR w Warszawie: PwC

Więcej informacji na sukcesywnie uzupełnianej stronie: http://designthinkingweek.pl/

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt