MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Współpraca polskich uczelni technicznych z firmami wysokich technologii była wiodącym tematem pierwszego Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego, które z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy odbyło się 17 maja w hotelu Hilton w Warszawie. Podczas Forum ogłoszono również wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017.

Zapewnienie młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki. - Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, potrzebnych gospodarce i dających dobre podstawy zatrudnienia i zarobków – mówił otwierając forum Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Zwrócił też uwagę na symboliczną koincydencję: Forum odbywało się w Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego. – Musimy pamiętać o niezwykłym przyspieszeniu rozwojowym: co dwa lata podwaja się liczba informacji technologicznych – podkreślił. -  Dwie trzecie nowych technologii ma żywot krótszy niż 10 lat... To wyzwanie dla nauki, dla uczelni technicznych i ich studentów. To również wielkie wyzwanie dla gospodarki.

- Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie przewidzieć, gdzie za kilka lat będą pracować nasi absolwenci. Dlatego kluczem do sukcesu jest zapewnienie przyszłym inżynierom solidnej porcji wiedzy ogólnej – powiedział rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i współgospodarz Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego. Dodał też, że 10 proc. absolwentów AGH po 7 latach od ukończenia studiów pracuje za granicą i osiąga tam zawodowe sukcesy, co dobrze świadczy o poziomie kształcenia w najlepszych uczelniach technicznych.

Forum skoncentrowało uwagę na przełomowych technologiach oraz nowych formach współpracy przemysłu high-tech z uczelniami. Daniel Szmurło z T-Mobile Polska (Head of State Authority Cooperation Unit), przedstawił potrzebę rozwoju kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, podkreślał potrzebę multidyscyplinarności studiów technicznych, apelował o „niesilosowe” kształcenie inżynierów (wyrażające się np. dbałością o bezpieczeństwo produktu już we wczesnej fazie projektowania).

Sesja panelowa, prowadzona przez prof. Michała Kleibera, była miejscem refleksji nad specyfiką kształcenia inżynierskiego. - Pamiętajmy, że studia nigdy się nie kończą – mówił Andrzej Dulka, prezes Alcatel/Lucent Nokia Group. – Nie ma też zawodów na całe życie. Sugeruję rektorom, aby zamiast zgadywać, jakie zawody będą potrzebne gospodarce za 15 lat, raczej zastanowili się, które zawody z całą pewnością potrzebne już nie są - i aby przestali kształcić w tych kierunkach!

- Każdy pracodawca chciałby zatrudniać absolwentów uczelni z najwyższych pozycji rankingowych, gdyż są one gwarancją kształcenia na światowym poziomie. Jako pracodawcy mniej więcej wiemy, które wydziały i na jakich kierunkach kształcą w Polsce najlepiej, a które słabiej, ale teraz - dzięki Rankingowi Studiów Inżynierskich - mamy tę wiedzę usystematyzowaną – mówił Jarosław Dąbrowski, wiceprezes Zarządu IGT Poland.

Prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej wraz z Marcinem Jankowskim, zastępca członka zarządu Volkswagen Poznań pokazali, na czym polega udana współpraca uczelni z firmą. – Wysoka ocena współpracy przez studentów i absolwentów Politechniki Poznańskiej wynika z faktu, że pomaga im to znakomicie wejść w życie przemysłowe. Volkswagen tego właśnie od nas oczekuje. Studia dualne są optymalną metodą komplementarnego kształcenia inżynierów – stwierdził rektor.

Nie zawsze takie kształcenie jest możliwe. Prof. Bogusław Smólski, przewodniczący Rady Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, b. rektor WAT, wskazał jedną z przyczyn tego stanu rzeczy: – 70 proc. polskich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mogą zaangażować się we współpracę z uczelniami.

Prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej zaprezentował udane formy współpracy uczelni z firmą Delphi Poland, reprezentowaną przez prezesa Gabriela Buchałę, oraz firmą Tenneco Automotive, reprezentowaną przez prezesa Henryka Michalika.

Przedstawione zostały także doświadczenia Politechniki Gdańskiej, reprezentowanej przez prof. Piotra Grudowskiego, ze współpracy z firmą Flextronics Poland, reprezentowaną przez Arkadiusza Wódarczyka.

Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawił zebranym projekt wskaźnika badania zakresu i jakości współpracy uczelni z przemysłem.

Dyskutanci sformułowali szereg postulatów warunkujących doskonalenie współpracy. Na liście priorytetów znalazły się m.in.: potrzeba znalezienia systemowych mechanizmów prorozwojowych oraz wspierających powstawanie studiów dualnych, współtworzenie treści programowych i „przewietrzenie” dotychczasowych pod kątem dynamiki wyzwań. Uznano, że mamy wiele do zrobienia w zakresie edukacji aktywnych już zawodowo inżynierów. Studia po dyplomie dla praktyków mogą być specyficznym laboratorium współpracy między uczelnią a biznesem.

Zwieńczeniem Forum była uroczystość wyróżnienia dyplomami 63 dziekanów prowadzących najlepsze studia inżynierskie w Polsce (uwzględniono programy dające tytuł magistra inżyniera). W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Ranking objął 311 najlepszych programów studiów, prowadzonych na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich.

Do zwycięzców  Rankingu Studiów Inżynierskich oraz do uczestników I Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego skierował list Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego:

Czwarta rewolucja przemysłowa, której jesteśmy świadkami, to wielka szansa rozwoju naszej ojczyzny. Polski przemysł wymaga obecnie zbudowania silnej infrastruktury w obszarze automatyzacji i informatyzacji, która będzie fundamentem innowacyjnych technologii. (...)

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymaga wykształcenia kadr wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami oraz kompetencjami przekrojowymi, takimi jak przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność wykorzystywania nowych technologii. Serdecznie gratuluję Uczelniom, które postawiły najwyższą poprzeczkę wymagań, a tym samym osiągają najlepsze wyniki w kształceniu przyszłych inżynierów." – czytamy w przesłaniu J. Gowina.  Pełny tekst listu

Przemawiając do laureatów rankingu prof. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Warszawskiej podkreślił: – Doświadczenie organizatorów, zebrane podczas tworzenia innych rankingów Perspektyw, gwarantuje, że Ranking Studiów Inżynierskich przygotowany został w sposób maksymalnie dociekliwy i maksymalnie zobiektywizowany.

Podczas gali wręczono dyplomy wydziałom, które zajęły trzy pierwsze miejsca w Rankingu Studiów Inżynierskich  Perspektywy 2017 w następujących kierunkach: automatyka i robotyka * architektura i urbanistyka * biotechnologia * budownictwo * elektrotechnika * elektronika i telekomunikacja * energetyka * fizyka techniczna * geodezja i kartografia * górnictwo i geologia * inżynieria biomedyczna * inżynieria materiałowa * inżynieria chemiczna * inżynieria środowiska * zarządzanie i inżynieria produkcji * kierunki IT (informatyka) * mechanika i budowa maszyn * mechatronika * technologia chemiczna * transport (link do tabel).

Wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach lideruje Politechnika Warszawska (13 najlepszych programów), przed Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Wrocławską (po 3 programy) oraz Politechniką Śląską (2 programy).

Pełne wyniki Rankingu oraz jego metodologia znajdują się w serwisie: www.engineering.perspektywy.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt