MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Czy w ostatnich latach wprowadzaliśmy reformy czy deformy edukacji? Czego uczą Polskę doświadczenia innych krajów? Jak kształcić pod wymagania rynku pracy, a jednocześnie pozwalać jednostkom na samorealizację?

Wyzwaniom edukacji XXI wieku będzie poświęcona ogólnopolska konferencja naukowa „Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, która odbędzie się 9 czerwca o godz. 10:00 w kampusie Grupy Uczelni Vistula, ul. Stokłosy 3 w Warszawie.

Konferencja będzie debatą na temat przyszłości edukacji - sposobów wprowadzania zmian, analizą i oceną ich wpływu na jakość kształcenia oraz kierunku, w jakim zmierza edukacja.

- Zapraszamy do debaty na temat polskiego systemu edukacji w perspektywie reform, które odbywały się w wielu krajach Europy, wyników badań potwierdzających lub nie, słuszność dokonywanych zmian, standardów polityki publicznej , z jednoczesną refleksją na temat metod kształcenia, które pozwalają skutecznie kształcić oraz sposoby kształcenia - mówi Anna Rękawek, pomysłodawczyni konferencji, twórczyni programu Zarządzania Indywidualnym Potencjałem (ZIP) na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Prelegentami będą m.in. wybitni eksperci PAN, UW, AFiB Vistula oraz EFRSE, a uczestnikami dyrektorzy oraz nauczyciele szkół średnich i gimnazjów, środowisko akademickie, przedstawiciele samorządów i biznesu.

- Lista wyzwań, przed którymi staje dziś nie tylko nauczyciel, ale każdy, kto zajmuje się edukacją, jest naprawdę długa. Kształcenie w XXI wieku w dynamicznie zmieniającym się świecie, wymaga zmian w obecnych systemach edukacyjnych. Przede wszystkim niezbędna jest redefinicja dotychczasowej roli nauczyciela w edukacji - twierdzi dr Agnieszka Knap Stefaniuk, wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji.

Konferencja ma rozpocząć cykl debat na temat strategii edukacji w Polsce. Jej wnioski zostaną zawarte w publikacji, której celem będzie ułatwienie absolwentom szkół różnych szczebli samorealizację i aktywne działanie na rynku pracy.

Więcej informacji: www.vistula.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt