MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Fundacja Legalna Kultura we współpracy z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ogłaszają konkurs na spot promujący uczciwe korzystanie z kultury jako jeden z fundamentów funkcjonowania w cyfrowym świecie. Inspiracją dla tegorocznej edycji konkursu są słowa ikony polskiego kina, Zbyszka Cybulskiego.

Film to sztuka najbardziej popularna, bo dla milionów ludzi jest wciąż potrzebna jak chleb – przez swoją atmosferę, a także przez to, że każdy z widzów szuka poprzez swój film swej własnej twarzy, własnego życia, problemów, które wzruszają go osobiście. Wypowiedź Cybulskiego podkreśla, że emocje i refleksje, które zawdzięczamy X Muzie mają dla nas fundamentalne znaczenie. Co więcej, kino daje możliwość zbiorowych przeżyć i szansę na oderwanie się od codziennych problemów, ale film to też trudna do opisania magia, wzbogacająca nasze życie i pomagająca w rozumieniu świata, ludzi i samych siebie. Widz jest zaproszony do kina, i to my, ludzie filmu, go zapraszamy – mówił wybitny aktor w jednym z wywiadów.

Odwołując się do słów Cybulskiego chcemy zwrócić uwagę na niezmiernie ważną rolę kina w dobie kultury cyfrowej. Internet bez wątpienia zmienił świat, relacje międzyludzkie, dostęp do kultury i sposób obcowania z filmami. Żyjemy w rzeczywistości ruchomych obrazów, które towarzyszą nam na każdym kroku. W tym potoku informacji nie powinniśmy jednak tracić z oczu najważniejszego: kino, a szerzej kultura stanowi wspólnotę twórców i odbiorców jedni bez drugich nie istnieją. Dlatego tak ważne jest korzystanie z legalnych źródeł, dających dostęp do filmów, do kultury zgodnie z wolą twórców i z prawem. Przesłanie jest tylko pozornie oczywiste, ponieważ zazwyczaj uczciwi w realnym życiu często nie przenosimy właściwych postaw do sieci, a przecież w Internecie nie stajemy się kimś innym. Obowiązują tam te same zasady.

Celem konkursu jest promowanie właściwych postaw i pokazanie, jak ważne dla kondycji kultury jest korzystanie z legalnych źródeł.

By wziąć udział w konkursie, nie trzeba być profesjonalnym twórcą. Można zrealizować spot przy użyciu kamery, telefonu komórkowego lub przygotować animację. Liczy się kreatywność, umiejętność dotarcia z przekazem do odbiorcy i skłonienia go do refleksji. Ograniczeniem jest tylko czas – spot może trwać maksymalnie jedną minutę.

Uczestnicy, biorąc udział w konkursie o Nagrodę Specjalną Legalnej Kultury, mają szansę zobaczyć swoje dzieło podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni stając w jednym szeregu z twórcami polskich filmów.

Spoty, mające charakter dzieła autorskiego, mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców. Wszystkie materiały wykorzystane w filmie – muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry itp. – muszą pochodzić z legalnych źródeł i nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

Nadesłane prace oceniać będzie jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, które przyzna następujące nagrody:

  • I nagroda: 8 000 zł
  • II nagroda: 4 000 zł
  • III nagroda: 2 000 zł

Dodatkowo zwycięzcy Konkursu odbędą praktyki na planie filmowym u najlepszych polskich producentów.

Termin zgłaszania filmów upływa 6 września 2017 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu „Krótki Film o Legalności" nastąpi podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się w 18-23 września 2017 roku.

Szczegółowe założenia merytoryczne konkursu, tryb składania prac, wymogi techniczne zawarte zostały w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronach www.legalnakultura.pl
i www.festiwalgdynia.pl.

W tym roku mija dziewięćdziesiąt lat od urodzin i pięćdziesiąt lat od śmierci jednego z najwybitniejszych polskich aktorów – Zbyszka Cybulskiego nazywanego „polskim Jamesem Deanem". Dla kina odkrył go Andrzej Wajda, w „Pokoleniu", gdzie debiutował epizodem, kilka lat później w „Popiele i diamencie" stworzył swoją najwybitniejszą kreację. Grywał postacie rozdarte, był głosem pokolenia, a nade wszystko kochał kino.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt