MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


I Wydział Lekarski WUM postanowił uhonorować najwyższą akademicką godnością - tytułem Doktora Honoris Causa prof. Witolda Rużyłło za wybitne osiągnięcia naukowe i kliniczne o wymiarze światowym w dziedzinie kardiologii oraz dla rozwoju badań naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prof. dr hab. n. med. Witold Rużyłło - absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, wybitny uczony, wizjoner rozwoju kardiologii i twórca polskiej kardiologii interwencyjnej jest pionierem nowoczesnych metod kardiologii interwencyjnej w naszym kraju. Wykonał, jako pierwszy w Polsce, zabiegi diagnostyczne: koronarografię i biopsję mięśnia sercowego oraz zabiegi kardiologii interwencyjnej: zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego i angioplastykę tętnicy wieńcowej. Przeprowadzał również pionierskie w Polsce zabiegi terapeutyczne wrodzonych i nabytych wad serca (1984-1987), zwieńczone wykonaniem pierwszego w Polsce przezskórnego wszczepienia zastawki płucnej w 2008 r.

Jest profesorem wielu amerykańskich uczelni medycznych, autorem 587 publikacji i 10 podręczników, m.in. „Diagnostyka hemodynamiczna serca”, „Wady serca”, „Kardiologia interwencyjna”, „Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca” i wielu rozdziałów w podręcznikach akademickich. Redaktor naczelny pisma „Postępy w Kardiologii Interwencyjnej”.

W latach 1999-2001 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2004 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, od 2007 do 2011 wchodził w skład prezydium PAN. Od 2015 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych PAN i członka prezydium PAN. Jest synem nestora polskich lekarzy, twórcy systemu kształcenia podyplomowego lekarzy, prof. Edwarda Rużyłło (1909-2009).

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!