MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Szkoły z całej Polski już mogą zgłaszać się do prawie 20 programów edukacyjnych realizowanych przez fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO). Tegoroczne propozycje o tematyce globalnej, obywatelskiej, historycznej, wczesnoszkolnej, kulturalnej, a także dotyczące systemowego wsparcia placówek, pomogą kadrze pedagogicznej ciekawiej i skuteczniej nauczać. Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na www.ceo.org.pl/rerkutacja.

Rozwój szkoły

CEO dba o jakość polskiej edukacji od ponad 20 lat. Przez ten czas fundacja wypracowała sprawdzone programy, które kompleksowo pomagają dyrekcji rozwijać szkoły i kadrę pedagogiczną. Tradycyjnie już szkoły mogą wziąć udział w doskonale im znanych działaniach np. Szkoły Uczącej Się czy Szkoły
z Klasą, realizowanych wspólnie m.in. z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Obecnie można się zgłaszać także na warsztaty dla rad pedagogicznych, do Nauczycielskiej Akademii Internetowej, na szkolenia w ramach programu Nauczyciel/ka I klasa czy programu Szkoła Demokracji, który ułatwia angażowanie społeczności szkolnych we współdecydowanie o bieżących sprawach placówki. - Pomagamy dyrektorom stać się liderami zmiany, której celem jest umożliwienie uczniom zdobywanie ważnej wiedzy i umiejętności głębokiego rozumienia, a także wspieramy szkoły w budowaniu współpracy całej kadry pedagogicznej – mówi Marta Dobrzyńska, dyrektorka Szkoły Uczącej Się. 

O migracjach, smogu, filmie, przedsiębiorczości

CEO proponuje nauczycielom szereg przedsięwzięć edukacyjnych, które można zrealizować na poszczególnych przedmiotach. – Duże zróżnicowanie tematyczne propozycji CEO pozwala realnie pomóc nauczycielom w prowadzeniu atrakcyjnych lekcji. Udostępniamy im gotowe scenariusze zajęć, szkolenia, webinaria, dzięki którym korzystają z najnowszych rozwiązań metodycznych – dodaje Alicja Pacewicz, wiceprezeska CEO. W nowym roku szkolnym można zgłaszać się do programów: Filmoteka Szkolna. Akcja - przygotowuje do pracy z filmem na lekcjach różnych przedmiotów; Młodzi Przedsiębiorczy – uczy młodych ludzi przedsiębiorczości; OK zeszyt – pozwala zastosować zasady oceniania kształtującego w codziennej pracy z uczniem; PoczytajMy – zachęca młodzież do dzielenia się z innymi pasją czytania; Rozmawiajmy o uchodźcach -  zaprasza do merytorycznej dyskusji
z poszanowaniem różnych opinii; Solidarna Szkoła   - włącza całą społeczność szkolną w edukację solidarnościową; Weź oddech - angażuje szkoły i społeczności lokalne do codziennego dbania o czyste powietrze. – W naszych programach pokazujemy, jak angażować młodych ludzi w lokalne działania, dajemy im poczucie wpływu na najbliższe otoczenie, uczymy rozmawiać na trudne i ważne tematy, zachęcamy do wychodzenia poza mury szkoły i doświadczania, czym jest obywatelska aktywność – mówi Jędrzej Witkowski z CEO.

Każdego roku CEO wprowadza do oferty nowości – tym razem są to: Młodzi w Akcji, który zachęca młodzież do robienia projektów na rzecz lokalnego otoczenia, Dzień Patrioty_ki XXI wieku, czy PoczytajMy o migracjach. – Obserwujemy światowe trendy w edukacji, a także polską rzeczywistość
i staramy się wprowadzać programy, które odpowiadają na zaobserwowane przez nas potrzeby społeczności szkolnych
– dodaje Jędrzej Witkowski.

Tradycyjnie już Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do zgłaszania nauczycieli do nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Przeznaczona jest ona dla osób, które uczą i wychowują w duchu tolerancji i szacunku do innych, działają na rzecz równości i solidarności. Zwycięzca wyłoniony przez Kapitułę otrzyma nagrodę 15 tys. PLN. Wszystkie informacje o bieżącej rekrutacji znajdują się na www.ceo.org.pl/rekrutacja  

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt