MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uczniowie chemicznych klas dualnych Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim na rozpoczęcie roku szkolnego otrzymają od Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA wyjątkowy „prezent”. To świetnie wyposażone laboratorium chemiczne do praktycznej nauki zawodu technik-analityk. Pod okiem nauczycieli – profesjonalistów z Polpharmy, uczniowie będą zdobywać wiedzę praktyczną, która pozwoli im łatwo znaleźć pracę w przyszłości.

Nowe laboratorium mieści się na terenie Zakładów Farmaceutycznych Polpharma w Starogardzie Gdańskim. Koszty budowy oraz zakupu aparatury i odczynników w całości pokryła Polpharma. Laboratorium ma dwa piętra i zajmuje powierzchnię ponad 360 mkw. Oprócz pomieszczeń socjalnych dla uczniów i nauczycieli, znajdują się tu m.in. pomieszczenia do analizy miareczkowej, pracownia do analizy fizykochemicznej, pomieszczenie wagowe, pomieszczenia na suszarki i piec oraz magazyny odczynników, szkła laboratoryjnego i odzieży. Laboratorium jest wyposażone w najwyższej klasy sprzęt i odczynniki, więc uczniowie mogą zacząć już pierwsze zajęcia w najbliższych dniach. Gotowe są m.in. nowoczesne mikroskopy, wagi analityczne i techniczne, dygestoria, piec elektryczny, termometry, pehametry, refraktometry, polarymetry oraz niezbędne szkło laboratoryjne. Całość dopełnia profesjonalny zestaw odczynników. Rozkład pomieszczeń laboratorium oraz  ich  wyposażenie zostały przygotowane pod potrzeby planu dydaktycznego klasy dualnej, opracowanego wspólnie przez nauczycieli technikum i praktyków z Polpharmy. Dzięki temu młodzież będzie pracować na takim samym sprzęcie, na jaki natrafią w przyszłej pracy zawodowej. W laboratorium, pod okiem kadry nauczycielskiej, jednocześnie mogą ćwiczyć dwie grupy ośmioosobowe.

Remont, wyposażanie i adaptacje pomieszczeń trwały od ubiegłego roku. Od września z laboratorium skorzystają pierwsza i druga klasa dualna o kierunku technik analityk. Uroczystego otwarcia laboratorium dokonali dziś Tomasz Moys, wiceprezes Polpharma SA, Leszek Burczyk, starosta starogardzki oraz Tadeusz Burczyk, dyrektor ZSE w Starogardzie Gdańskim.

- Z dumą i wielką radością oddajemy dziś budynek, w którym już od jutra odbywać się będą zajęcia praktyczne dla uczniów dwóch roczników klas dualnych. Przeszliśmy pozytywnie kontrole Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz otrzymaliśmy akceptację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie inwestycji. Cieszymy się, że za chwilę zobaczymy tu młodych ludzi, którzy pasjonują się naukami przyrodniczymi i chemią. Po skończeniu szkoły chcemy ich zaprosić do pracy w Polpharmie. Dzięki klasie dualnej będą mogli lepiej przygotować się do zawodu i dobrze zrozumieć specyfikę naszej firmy – powiedział Tomasz Moys, wiceprezes Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

- To jeden z pierwszych w Polsce przykładów tak zaawansowanej współpracy w zakresie kształcenia dualnego. Jestem przekonany, że współpraca przyniesie obopólne korzyści. Uczniowie zyskają możliwość nabywania umiejętności praktycznych w nowoczesnych laboratoriach, co ma kapitalny wpływ na jakość ich kształcenia. Po zakończeniu nauki będą również mogli podjąć atrakcyjną pracę u jednego z najlepszych pracodawców w Polsce. Z kolei Polpharma zapewni sobie dopływ nowych, świetnie wykształconych i obeznanych z obowiązującą kulturą pracy fachowców, co przy obecnych problemach na rynku pracy ma dla funkcjonowania i rozwoju firmy znaczenie strategiczne – powiedział starosta powiatu starogardzkiego, Leszek Burczyk.

Pierwsza klasa dualna o profilu technik analityk, po ponad dwudziestoletniej przerwie, została reaktywowana w Starogardzie Gdańskim w ubiegłym roku. W ramach edukacji dualnej i dzięki współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA, uczniowie nowej klasy będą mieli możliwość pozyskiwania teoretycznej wiedzy w szkole, zaś praktycznych umiejętności - w laboratoriach starogardzkich zakładów. Młodzież będzie mogła skorzystać tam m.in. z nowoczesnej aparatury pomiarowej, niezbędnych elektronarzędzi i odczynników. W 4-letnim cyklu nauczania przewidziano minimum 750 godzin kształcenia zawodowego praktycznego i 240 godzin praktyk zawodowych. Dla uczniów pierwszej klasy teoretyczna nauka zawodu, w tym niezbędne szkolenie BHP, rozpocznie się z początkiem roku szkolnego, natomiast zdobywanie praktycznych umiejętności w laboratoriach planowane jest od stycznia. Z kolei uczniowie drugiej klasy rozpoczną zajęcia laboratoryjne już z początkiem września. Program nauczania w drugiej klasie zakłada 2 pełne dni ćwiczeń w laboratoriach oraz 3 dni zajęć w budynku technikum, gdzie nauczane będą przedmioty teoretyczne i ogólne.

- Jestem bardzo zadowolony, że to już drugi rocznik klasy dualnej technik analityk rozpoczyna edukację w naszej szkole. Widzę u uczniów obecnej klasy drugiej świetne efekty ich nauki, co pozytywnie rokuje w kontekście zdania egzaminów zawodowych i dalszego kształcenia. Cieszę się także, bo na przykładzie tej klasy widać, jak bardzo sprawdza się tu model dualnego kształcenia, który pomaga późniejszym absolwentom zdobyć zawód poszukiwany przez pracodawców. Jestem też wdzięczny naszym partnerom z Polpharmy, ponieważ współpraca zakładów z naszą szkołą układa się wzorowo – powiedział Tadeusz Burczyk, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.

W roku szkolnym 2017-2018 edukację w pierwszej klasie dualnej technik analityk podejmie 16 uczniów, natomiast w klasie drugiej – 14 uczniów. Rekrutacja do klasy dualnej cieszyła się dużą popularnością. W bieżącym i poprzednim roku na jedno miejsce startowało ponad 2 kandydatów. W trakcie nauki młodzież uzyska świadectwa potwierdzające kwalifikacje: „AU.59. przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych” oraz „AU.60. wykonywanie badań analitycznych”. Egzaminy związane z tymi kwalifikacjami zaplanowane są w klasie drugiej i czwartej.

Więcej informacji nt. współorganizatora klasy dualnej, Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA: www.polpharma.pl/firma

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt