MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


„W poniedziałkowe przedpołudnie 16 października 2017 r., dla uczczenia nadchodzącego jubileuszu 70-lecia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zebraliśmy się w kampusie Uczelni w Zabrzu-Rokitnicy przy ul. Jordana 19, by uczestniczyć w uroczystym zamurowaniu kapsuły czasu”  - tak zaczyna się list władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do przyszłych pokoleń, który zostanie umieszczony w wieży zegarowej w specjalnie przygotowanym tytanowo-cynkowym pojemniku.

Swoje przesłanie do studentów z przyszłości przygotowali na tę okazję także przedstawiciele Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. Z kolei o początkach uczelni i jej 70-letniej historii przyszłe pokolenia będą mogły dowiedzieć się z listu absolwentów SUM: dr Marii Gajeckiej-Bożek i dr. Zygfryda Wawrzynka.

„Zakładamy, że kapsuła czasu zostanie otwarta nie wcześniej niż za 50 lat. Dziś nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, jak będzie wyglądał świat za pół wieku i jak bardzo zmieni się nasza uczelnia. Czy przyszłe pokolenia znajdą lekarstwa na nieuleczalne dziś choroby? Czy terapie nad którymi pracujemy w przyszłości okażą się przełomowe? Jest wiele pytań na które my prawdopodobnie nie poznamy odpowiedzi, ale być może staną się one udziałem naszych dzisiejszych studentów - mówi prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prorektor ds. rozwoju i promocji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - W tych kilku słowach zamkniętych w kapsule chcemy przekazać nad czym pracowali nasi naukowcy w drugiej dekadzie XXI wieku, ale przede wszystkim zostawić przesłanie dla przyszłych pokoleń, gdyż głęboko wierzymy, że mimo przemijających lat pewne wartości będą  równie aktualne, jak dzisiaj”.

Miejsce wmurowania kapsuły nie jest przypadkowe – to właśnie w Rokitnicy, dzisiejszej dzielnicy Zabrza, 20 marca 1948 r. rozpoczęła się działalność uniwersytetu, wtedy jeszcze pod nazwą Akademia Lekarska. Pierwsze budynki dzisiejszego kampusu zostały wzniesione w latach 1902-1904 według projektu berlińskich architektów, braci Emila i Georga Zillmannów. Mieścił się tam Powiatowy Dom dla Inwalidów. W roku 1928 według projektu architekta Teodora Ehla powstały pozostałe zabudowania dookoła obecnego dziedzińca przy ulicy Jordana 19. Przeznaczone były na szpital górniczy i mieszkania personelu.

W 1948 roku przekazano budynki powołanej do życia Akademii, które do dziś służą Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym.

W 2014 r. władze uczelni podjęły decyzję o gruntownym remoncie i przebudowie budynków kampusu za ponad 86 mln zł. To największa inwestycja od czasu powstania kompleksu. Obecnie realizowany jest jej pierwszy etap na kwotę ponad 25 mln zł, finansowany ze środków własnych Uczelni. Prace prowadzi firma Wodpol Sp. z o.o., na podstawie projektu wykonanego przez biuro An Archi Group. Celem tej inwestycji jest stworzenie nowoczesnego ośrodka dla rozwoju dydaktyki i nauki. Planuje się również uruchomienie Centrum Naukowo-Badawczego.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt