MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W dniach 9-11 października 2017 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, odbyła się 11. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2017". Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Tegoroczny IWIS odwiedziło ponad 20 000 osób.

Po raz kolejny wystawa IWIS 2017 została objęta Honorowym Patronatem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pośród patronatów tegorocznej edycji wystawy znaleźli się między innymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawska Izba Gospodarcza, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

IWIS to największa w Polsce i  trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 11 edycji zaprezentowano rozwiązania z 32 państw, między innymi z Malezji, Rumunii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Czech, Indonezji, Iranu, Tajwanu, Egiptu, Mołdawii, Tajlandii, Arabii Saudyjskiej, Bośni i Hercegowiny. Polscy wynalazcy przedstawili 138 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, co w sumie z zagranicznymi wynalazkami dało ponad 400 rozwiązań, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy, są w pełnej gotowości wdrożeniowej i oczekują na praktyczną aplikację.

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miało możliwość zorganizować tegoroczną edycję wystawy IWIS, na której zaprezentowano innowacyjne rozwiązania z prawie 50 jednostek sfery nauki (instytutów PAN, instytutów badawczych, szkół i uczelni wyższych). Międzynarodowe Jury przyznało polskim wystawcom następujące medale: 11 platynowych, 25 złotych z wyróżnieniem, 32 złotych, 30 srebrnych, 30 brązowych. Ponadto polscy wystawcy otrzymali szereg nagród specjalnych od zagranicznych organizacji, które uczestniczyły w tegorocznej wystawie.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzyć możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które to będą miały niewątpliwie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest krzewienie u młodzieży postaw wynalazczych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań. Ceremonię Otwarcia XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 uświetniły wystąpienia m.in: JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta oraz prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA dr Alirezy Rastegara.

Wyjątkowym wydarzeniem podczas uroczystości było wręczenie Honorowego Pamiątkowego Medalu IFIA Rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janowi Szmidtowi oraz Rektorowi Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbertowi Sczygiolowi przez prezesa IFIA Alirezę Rastegara.

Z Ceremonią Otwarcia wystawy IWIS 2017 była połączona debata: Innowacje – czy jesteśmy gotowi na rewolucje i zmiany? prowadzona przez lidera programu Dialog prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola. W debacie wzięli udział: prorektor ds. współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prezes Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii dr Robert Wiliński, dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP oraz prezes Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz.

Podczas tegorocznej wystawy IWIS 2017 po raz pierwszy odbyło się I Forum Dialog Nauka – Przemysł. Konsorcjum wiodących polskich ośrodków naukowych tj.: Akademii Górniczo Hutniczej, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnik: Częstochowskiej i Warszawskiej, podjęło decyzję o wspólnym stworzeniu ponadregionalnej platformy kooperacji w celu zwiększenia poprawy i efektywności współpracy z przemysłem zarówno w kraju oraz z zagranicy, poprzez realizację projektu pn.: Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł realizowanego w ramach programu Dialog finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z priorytetowych realizowanych w ramach projektu jest Forum Dialog Nauka – Przemysł. Podczas Forum odbyła się dyskusja z zaproszonymi przedstawicielami biznesu wspierającego startup’y czy wdrażającego nowatorskie rozwiązania w swojej działalności. Wykorzystując te dwa uzupełniające się wydarzenia (Forum i IWIS) w sposób efektywny i skuteczny doszło do połączenia świata nauki i świata biznesu/technologii. W ramach współorganizowanej konferencji w CZIiTT PW odbyły się wydarzenia towarzyszące, obejmujące seminaria tematyczne, warsztaty tematyczne, spotkania networkingowe, demo day dla wynalazców i biznesu, info - seminaria dla naukowców i ekspertów z kraju i zagranicy.

Członkowie Międzynarodowego Jury IWIS 2017 mieli przed sobą niełatwe zadanie, którym było wskazanie najlepszych spośród zaprezentowanych rozwiązań, ponieważ każde z nich charakteryzowało się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i technologicznym. Najważniejsza nagroda Grand Prix IWIS 2017 trafiła do Jednostki Innowacyjno - Wdrożeniowej INWEX za opracowanie wynalazku pt. Inteligentne kompleksy złota (III) – najskuteczniejsze preparaty przeciwnowotworowe. Inteligentne kompleksy złota (III) służą do selektywnego zwalczania chorób nowotworowych.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów uhonorowało uczestników wystawy IWIS 2017 nagrodami specjalnymi.

W trakcie wystawy IWIS 2017 swoje osiągnięcia prezentowały zarówno instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualni wynalazcy. Wszystkie rozwiązania były kwalifikowane według 20 różnych kategorii począwszy od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę, energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny.

W trakcie tegorocznej wystawy IWIS 2017 odbyła się 6 edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego, organizowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Nagrodę główną w konkursie zdobył Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja, za rozwiązanie: Laboratory polymer filament extruder for 3D printing of microreactors.

Jak każdego roku, także i w trakcie tegorocznej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017 towarzyszyły prelekcje oraz wykłady z zakresu „Naruszenia praw własności intelektualnej w teorii i praktyce” prowadzone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017 zakończyła się wielkim sukcesem. Impreza ta wpisała się już na stałe do kalendarza wynalazców z całego świata z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i zwiedzających.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt