MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku. Wynika z niej, że aż 10 na 14 wydziałów Politechniki Śląskiej otrzymało ocenę A. Pozostałe 4 uzyskały natomiast ocenę B.

Szczegółowej ocenie zostało poddanych Prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

– To ogromny sukces naszej uczelni, ukazujący olbrzymi potencjał, jaki posiada Politechnika Śląska. Pokazuje on też ogromny wkład w rozwój uczelni w ostatnich latach całej społeczności akademickiej – wkład, który zaowocował wieloma publikacjami i osiągnięciami naukowymi. Jestem przekonany, że ten wysoki wynik uczelni przełoży się na postrzeganie Politechniki Śląskiej jako uczelni prestiżowej oraz jej pozycję w rankingach szkół wyższych – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Jeszcze w 2013 roku 4 wydziały Politechniki Śląskiej posiadały ocenę A, natomiast 10 wydziałów ocenę B. Politechnika Śląska w ostatnich latach pnie się również w rankingach szkół wyższych oraz kierunków studiów. Gliwicka uczelnia zajęła w tym roku czwarte miejsce w Polsce w Rankingu Studiów Inżynierskich i piąte miejsce w Rankingu Uczelni Technicznych, przygotowywanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Politechnika Śląska została też najwyżej sklasyfikowana ze szkół wyższych w województwie śląskim.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt