MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Doświadczenia wirtualnej rzeczywistości, identyfikacja odczuwanych emocji, śledzenie ruchu gałek ocznych i aktywności fal mózgowych – to tylko niektóre pomiary, jakie naukowcy z UW będą mogli przeprowadzić za pomocą nowoczesnego sprzętu Centrum Analiz Medialnych. CAM to pracownia naukowo-badawcza, która będzie realizować zaawansowane, nieprowadzone dotąd w Europie Środkowo-Wschodniej w takiej formule badania odbioru mediów. CAM powstało na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Badacze z UW chcą sprawdzać, jak reagujemy na odbiór różnego typu treści medialnych – od tekstu, przez grafiki, zdjęcia, plakaty, po spoty czy sekwencje filmowe, wreszcie doświadczanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Do dyspozycji mają wykorzystywany jedynie na kilku najlepszych uczelniach świata (Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Harvarda czy MIT) system iMotions, który służy do monitorowania i analizowania odbioru audiowizualnych przekazów medialnych.  System ten pozwala na prowadzenie pomiarów biometrycznych (zmiany fizjologiczne zachodzące u badanego) i co najważniejsze – integrowanie ich na jednej osi czasu w tym samym zintegrowanym środowisku programistycznym. Dotąd możliwe było prowadzenie niektórych tego typu pomiarów, nie zestawiano ich natomiast ze sobą wprost, w jednej perspektywie – dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu można uzyskiwać i integrować bardziej precyzyjne i wiarygodne wyniki badań biometrycznych i behawioralnych człowieka.

Obok standardowych treści medialnych zespół CAM będzie zajmował się również analizą zachowania człowieka podczas udziału w grach – wiadomo bowiem, że gry jako rodzaj praktyki społecznej kolonizują kolejne przestrzenie naszego życia, stają się m.in. narzędziem nauczania i rozwijania organizacji. Dlatego w CAM powstały multimedialne sale grywalizacyjne wyposażone w konsole PlayStation 4 PRO 1TB i XBOX One S 2TB Limited Edition i zorganizowane przestrzennie w taki sposób, by umożliwić obserwację zachowania i reakcji emocjonalnych gracza za pomocą m.in. okulografu czy GSR.

- Projekty takie jak Centrum Analiz Medialnych sytuują Uniwersytet Warszawski w roli lidera polskich uczelni – mówi prof. dr hab. Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. - Badania biometryczne to przyszłość analiz medioznawczych i dlatego chcemy je eksplorować. Co również ważne, ta infrastruktura pozwoli nam na skuteczną komercjalizację badań, ponieważ w tym kształcie możemy zaproponować badania innowacyjne, spełniające wymogi nowoczesnych technologii – dodaje prof. Janusz Adamowski.

Infrastruktura CAM uzupełnia narzędzia będące w dyspozycji istniejącego od 2013 r. Laboratorium Badań Medioznawczych UW (m.in. studio CATI, fokusownia, sprzęt okulograficzny, web-crawlers). Działające wspólnie interdyscyplinarne zespoły CAM UW i LBM UW to grupa kilkunastu medioznawców, językoznawców, psychologów, socjologów, ludologów, informatologów, inżynierów, programistów, politologów i statystyków. Każdy z członków zespołu ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów zarówno naukowych, jak i komercyjnych.

Prace CAM UW koordynują: prof. Dariusz Kuźmina (Prodziekan ds. Finansów WDIiB UW), dr hab. Tomasz Gackowski i dr Karolina Brylska. CAM UW powstało dzięki przyznanej Wydziałowi Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW dotacji celowej MNiSW na pokrycie kosztów restrukturyzacji na lata 2017-2018 w wysokości ponad 2 mln złotych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach: www.cam.uw.edu.pl oraz www.lbm.uw.edu.pl.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt