MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Dnia 23 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie Jubileuszowej V edycji Projektu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez Fundację im. Lesława A. Pagi. Przez 5 lat w projekcie wzięło udział ponad 150 przyszłych liderów ochrony zdrowia. Wielu z nich zasiadło na widowni podczas tegorocznej gali, aby wspierać tegorocznych stypendystów.

Uroczystość otworzyło przemówienie honorowego gościa - Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, który w ciepłych słowach wyraził swoje wsparcie dla młodych liderów oraz mówił o bieżących problemach obecnego systemu ochrony zdrowia. Stwierdził, że jest to wyjątkowy sektor gospodarki, gdzie misja i powołanie spotyka się z twardymi zasadami rynku, a zadaniem młodych liderów jest umiejętnie działać w tym obszarze, tak aby to pacjent był zawsze na pierwszym miejscu.

Podczas Gali Alumni poprzednich edycji Projektu zaprezentowali raport “Zapotrzebowanie na kadry medyczne: Analiza obecnej sytuacji. Rekomendacje. Model planowania kadr medycznych.”, stworzony przez nich w ramach porozumienia z Ministerstwem Zdrowia. Podczas prezentacji Mateusz Jankowski przedstawił problematykę powyższego zagadnienia oraz przygotowane przez autorów raportu rekomendacje. Z kolei Aleksandra Staniak zaprezentowała model KadroLAB, czyli narzędzie analityczne służące do prognozowania zapotrzebowania na kadry medyczne w Polsce, stworzony przez zespół, w którego skład wchodziły również Dominika Krupa, Natalia Wierzbicka i Magdalena Krupiarz.

Panel dyskusyjny "Ochrona zdrowia - obecne wyzwania i wizja przyszłości" , podczas którego Młodzi Liderzy mogli zaprezentować swoje wizje i pomysły, a także skonfrontować je z opiniami ekspertów, poprowadziła Katarzyna Sabiłło, Prezes Zarządu Fundacji Lege Pharmaciae. Ważność tematu pozwoliła zgromadzić wielu znakomitych gości i jednocześnie uczestników Panelu: Agnieszkę Kosowską (Dyrektor ds. Prawnych i Komunikacji, Roche Polska Sp. z o.o.), Adama Jagodę (General Manager, Medtronic Poland Sp. z o.o.), mec. Sławomira Molędę (KONDRAT i Partnerzy), Pawła Ossowskiego (Wiceprezes Zarządu, ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.), Marcina Kowalskiego (Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń, Mercer Sp. z o.o.), mec. Paulinę Kieszkowską-Knapik (Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński), Roberta Gromadę (Prezes, IQ Pharma S.A.).

Podczas Gali uczestnicy Projektu zaprezentowali trzy raporty, które przygotowywali w ramach swoich grup roboczych. Pierwszy z nich dotyczył zastosowania Big Data w diagnostyce medycznej - prezentujący zwrócili uwagę na rewolucję, jaka już w tej chwili zachodzi w onkologii i radiologii. Adam Jagoda, General Manager w firmie Medtronic Poland Sp. z o.o. wraz z członkami panelu starał się zachęcić zespół do refleksji nad tym, gdzie oprócz diagnostyki można korzystać z Big Data. Poruszone zostały także problemy prawne.

Raport na niezwykle aktualny temat finansowania w publicznej ochronie zdrowia zwrócił uwagę na absurdy wynikające ze sposobu rozliczania poszczególnych świadczeń i fakt, że pozorne oszczędności w ochronie zdrowia przekładają się na straty dla całej gospodarki.

Kolejna grupa poruszyła temat korzyści wynikających ze współpracy lekarza i farmaceuty w praktyce klinicznej. Okazuje się, że obecność farmaceuty na oddziałach szpitalnych może obniżać koszty leczenia pacjentów prawie o połowę, dzięki optymalizacji leczenia farmakologicznego. Paneliści intensywnie dyskutowali, m.in. na temat aspektów prawnych i roli farmaceutów w badaniach klinicznych, na koniec zadając nieco filozoficzne pytanie: w jakim stopniu w obecnym systemie lekarz może być artystą, a w jakim - rzemieślnikiem.

Po serdecznych podziękowaniach dla Prezes Fundacji - Ewy Pagi, zakończonych jubileuszowym tortem, odbyła się część nieoficjalna, na której zaproszeni goście mieli okazję porozmawiać i bliżej się poznać.

O Projekcie:

„Liderzy Ochrony Zdrowia”, to projekt edukacyjny skierowany do utalentowanych studentów i absolwentów kierunków takich jak prawo, medycyna, zdrowie publiczne, finanse, zarządzanie i ekonomia, którzy wiążą swoją karierę zawodową z szeroko pojętym obszarem ochrony zdrowia. Jego celem jest wymiana doświadczeń, podnoszenie kompetencji i kształcenie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która w przyszłości będzie decydować o tym jak będzie wyglądał polski system opieki zdrowotnej. W tym roku odbyła się piąta, jubileuszowa edycja tego wydarzenia.

Partnerzy Projektu:

Partnerem Strategicznym V edycji Liderów Ochrony Zdrowia została Grupa LUX MED. Wśród firm partnerskich są: Asseco Poland S.A., AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., Balton Sp. z o.o.,  IQ Pharma S.A., KONDRAT i Partnerzy, Mercer (Polska) Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o., Medtronic Poland Sp. z o.o., Roche Polska Sp. z o.o,  Scanmed S.A., ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.

Partnerami wspierającymi projekt są: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Naczelna Izba Aptekarska, LEGE PHARMACIAE,  QuintilesIMS

Partnerzy wspierający: Naczelna Izba Aptekarska, Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, Quintiles Poland Sp. z o.o., Fundacja Lege Pharmaciae.

Więcej informacji na: http://paga.org.pl/loz oraz na portalu FB: https://www.facebook.com/ProjektLiderzyOchronyZdrowia/?fref=ts.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!