MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Do 16 listopada 2017 r. trwa rejestracja Uczestników i Uczestniczek do Olimpiady Cyfrowej. To konkurs interdyscyplinarny, organizowany przez Fundację Nowoczesna Polska, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, sprawdzający kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Motywem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest kreatywne korzystanie z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości. Wszystkie informacje i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Olimpiady: www.olimpiadacyfrowa.pl.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i którzy rozumieją język mediów. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. W sposób przemyślany kształtują swój wizerunek i relacje. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.                                                                                                 

Harmonogram Olimpiady Cyfrowej na rok szkolny 2017/2018:

  • do 16 listopada 2017 r.– Rejestracja Komitetów Szkolnych oraz Uczestników i Uczestniczek Olimpiady
  • 23 listopada 2017 r. godz. 10:00– Zawody I stopnia
  • 2 stycznia – 12 lutego 2018 r.– Zawody II stopnia
  • 20 – 21 kwietnia 2018 r.– Zawody III stopnia

Rejestracji Uczestników i Uczestniczek dokonuje Przewodniczący lub Przewodnicząca Komitetu Szkolnego, wypełniając formularz w Elektronicznym Systemie Zgłoszeń na stronie: www.olimpiadacyfrowa.pl. Pod tym adresem znajduje się także regulamin i program Olimpiady oraz wykaz obowiązkowej i zalecanej literatury. Podstawowym źródłem wiedzy dla Uczestników i Uczestniczek są zasoby serwisu www.edukacjamedialna.edu.pl. Uczniów i uczennice zachęcamy do samokształcenia, a nauczycieli i nauczycielki, którzy wspierają podopiecznych i podopieczne w przygotowaniach, do prowadzenia zajęć edukacji cyfrowej i medialnej w swoich szkołach.

Pierwszy etap zmagań odbędzie się 23 listopada o godz. 10:00. Wtedy uruchomiony zostanie test on-line, do którego dostęp otrzymają wyłącznie zarejestrowane wcześniej osoby. Na rozwiązanie zadań Uczestnicy i Uczestniczki będą mieli 60 minut. Drugi etap polegał będzie na realizacji projektu medialnego, którego temat dotyczył będzie motywu przewodniego Olimpiady. Uczestnicy i Uczestniczki będą realizować swoje projekty od stycznia do połowy lutego 2018 roku.

Najlepsze i najlepsi z nich w kwietniu 2018 r. spotkają się na zawodach finałowych w Warszawie, podczas których zawalczą o tytuł Laureata/Laureatki lub Finalisty/Finalistki Olimpiady Cyfrowej, potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz trzy indeksy i zwolnienie z rocznego czesnego na wybranym kierunku studiów Collegium Civitas – głownego Partnera Merytorycznego Olimpiady a także przywileje w rekrutacji na wybrane kierunki na wielu uczelniach wyższych.

Informacji o Olimpiadzie udziela Katarzyna Górkiewicz: olimpiada[at]nowoczesnapolska.org.pl

Główny Partner Merytoryczny: Collegium Civitas

Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, NASK, Fundacja Evens, Fundacja Orange, Fundacja Panoptykon, Fundacja Piąte Medium, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Patron medialny: IT Szkoła, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Edukator Medialny, Radio Kampus

Projekt finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt