MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW opracowała Akademicki System Informacji, który dostarcza kandydatom na studia odpowiedzi na pytanie, czy mają szansę dostać się na wymarzony kierunek. Każdy zainteresowany może pobrać raporty, z których dowie się, ile punktów musieli zdobyć kandydaci na ubiegłorocznej maturze, aby stać się studentami.

ASIA to internetowy system służący gromadzeniu i udostępnianiu informacji dotyczących procesu rekrutacji. Na stronie asia.uw.edu.pl można pobierać zestawienia i statystyki. Raporty w postaci tabel bazują na danych z Internetowej Rejestracji Kandydatów dla kierunków, na które było co najmniej 10 kandydatów.

W systemie są pokazywane dane o liczbie osób przyjętych w ubiegłym roku na dany kierunek, liczbie kandydatów na miejsce w pierwszej turze rekrutacji oraz procencie osób zakwalifikowanych na studia. Takie liczby pozwalają ocenić precyzyjniej niż liczba kandydatów na miejsce, czy kandydat ma szanse stać się studentem. W ocenie własnych możliwości chętnym do studiowania pomogą także zestawienia wyników maturzystów, którzy zostali przyjęci na poszczególne kierunki. Informacje o zakresach wyników są pełniejsze niż informacje o progach punktowych. – Przykładowo, w ubiegłym roku na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne oraz pedagogikę starało się średnio 3,8 kandydata na miejsce. Jednak aby dostać się na MISH, trzeba było uzyskać wyższe wyniki na maturze – mówi dr Tomasz Zając, pomysłodawca systemu ASIA i pracownik PEJK.

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia jest gotowa udostępnić oprogramowanie potrzebne do przygotowania danych innym uczelniom. – W przyszłości system ASIA mógłby służyć do porównywania wyników rekrutacyjnych na różnych uczelniach oraz gromadzić informacje na temat przebiegu studiów oraz losów absolwentów, które teraz dostępne są na stronie pracowni – mówi dr hab. Mikołaj Jasiński, kierownik PEJK.

Takie systemy jak ASIA, obejmujące wiele uczelni, funkcjonują w innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych.

Dane przygotowane na potrzeby systemu ASIA łatwo wykorzystać do analiz tendencji w procesie rekrutacji w skali uczelni czy analiz współzdawalności, która pomoże zidentyfikować kierunki mające wspólnych kandydatów. ASIA posłuży więc nie tylko kandydatom na studia, ale także wszystkim osobom zainteresowanym edukacją, w szczególności jednostkom dydaktycznym uczelni. System realizuje postulat otwartości danych. Zbiory danych zawierające wartości wskaźników udostępnione w systemie ASIA będą mogły służyć również jako materiał do badań edukacyjnych.

Źródło: Uniwersytet Warszawski

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave