MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW opracowała Akademicki System Informacji, który dostarcza kandydatom na studia odpowiedzi na pytanie, czy mają szansę dostać się na wymarzony kierunek. Każdy zainteresowany może pobrać raporty, z których dowie się, ile punktów musieli zdobyć kandydaci na ubiegłorocznej maturze, aby stać się studentami.

ASIA to internetowy system służący gromadzeniu i udostępnianiu informacji dotyczących procesu rekrutacji. Na stronie asia.uw.edu.pl można pobierać zestawienia i statystyki. Raporty w postaci tabel bazują na danych z Internetowej Rejestracji Kandydatów dla kierunków, na które było co najmniej 10 kandydatów.

W systemie są pokazywane dane o liczbie osób przyjętych w ubiegłym roku na dany kierunek, liczbie kandydatów na miejsce w pierwszej turze rekrutacji oraz procencie osób zakwalifikowanych na studia. Takie liczby pozwalają ocenić precyzyjniej niż liczba kandydatów na miejsce, czy kandydat ma szanse stać się studentem. W ocenie własnych możliwości chętnym do studiowania pomogą także zestawienia wyników maturzystów, którzy zostali przyjęci na poszczególne kierunki. Informacje o zakresach wyników są pełniejsze niż informacje o progach punktowych. – Przykładowo, w ubiegłym roku na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne oraz pedagogikę starało się średnio 3,8 kandydata na miejsce. Jednak aby dostać się na MISH, trzeba było uzyskać wyższe wyniki na maturze – mówi dr Tomasz Zając, pomysłodawca systemu ASIA i pracownik PEJK.

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia jest gotowa udostępnić oprogramowanie potrzebne do przygotowania danych innym uczelniom. – W przyszłości system ASIA mógłby służyć do porównywania wyników rekrutacyjnych na różnych uczelniach oraz gromadzić informacje na temat przebiegu studiów oraz losów absolwentów, które teraz dostępne są na stronie pracowni – mówi dr hab. Mikołaj Jasiński, kierownik PEJK.

Takie systemy jak ASIA, obejmujące wiele uczelni, funkcjonują w innych krajach, np. w Stanach Zjednoczonych.

Dane przygotowane na potrzeby systemu ASIA łatwo wykorzystać do analiz tendencji w procesie rekrutacji w skali uczelni czy analiz współzdawalności, która pomoże zidentyfikować kierunki mające wspólnych kandydatów. ASIA posłuży więc nie tylko kandydatom na studia, ale także wszystkim osobom zainteresowanym edukacją, w szczególności jednostkom dydaktycznym uczelni. System realizuje postulat otwartości danych. Zbiory danych zawierające wartości wskaźników udostępnione w systemie ASIA będą mogły służyć również jako materiał do badań edukacyjnych.

Źródło: Uniwersytet Warszawski

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!