MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w dniu 11 czerwca o godz. 11.00 organizuje ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Czy w Polsce potrzebna jest edukacja alternatywna?”. Celem tego spotkania jest zwrócenie uwagi na rolę, miejsce i perspektywy rozwoju edukacji alternatywnej w Polsce. Jednym z prelegentów będzie Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Według „Oksfordzkiego Słownika Edukacyjnego” alternatywne nauczanie (alternative schooling): jest to edukacja, która jest odmienna od obowiązującej w szkole publicznej/państwowej, jeżeli chodzi o program nauczania i/lub podejście do nauczania oraz uczenia się. Powszechnie znane są przykłady tego nauczania, które bazują na teoriach edukacyjnych Steinera, Montessori i Neilla. Te podejścia do edukacji są niezachwianie skoncentrowane na uczniu i kładą nacisk na naukę odkrywania oraz prawo ucznia do samostanowienia. Zamiast postępować według wyłącznie/jedynie zewnętrznie narzuconego programu kształcenia, planowanie zajęć oraz nauczanie – w formach alternatywnego nauczania uwzględniane są przede wszystkim potrzeby ucznia w związku z jego rozwojem społecznym, emocjonalnym i osobowościowym; jako punkt wyjścia obierają treści, które są przedmiotem bezpośredniego zainteresowania i znaczenia dla ucznia.

Alternatywne nauczanie w Polsce

Organizatorzy seminarium wychodzą z założenia, że należy pracować nad alternatywami w edukacji, ponieważ współczesna edukacja formalna (instytucjonalna) boryka się z wieloma problemami i ograniczeniami.

- Fundamentem procesu dydaktycznego powinny być dobre relacje między uczniem a nauczycielem. A zrozumienie zachowań dzieci i młodzieży będzie możliwe tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę całokształt ich życiowej sytuacji oraz wpływ istotnych psychologicznych i biologicznych bodźców, które w tej konkretnej sytuacji się pojawiają – informuje dr Andrzej Rozmus, prorektor ds. nauczania WSIiZ w Rzeszowie – i dodaje - Takie ważne dla procesu edukacyjnego cechy osobowości jak: radość życia, wewnętrzna motywacja i upór w dążeniu do obranego celu, czy ciekawość poznawcza, nie kształtują się samoistnie. Wpływ ma na to środowisko, w tym środowisko szkolne a stabilne relacja z nauczycielami są (powinny być) źródłem poczucia akceptacji i uznania ucznia.

Niestety, nieprzeciętne umiejętności młodych ludzi, bardzo często nie znajdują szans na pełną realizację w „tradycyjnym nauczaniu”, a przeciążona programem szkoła (podstawowa czy średnia) musi realizować założenia, które nie zawsze dają możliwość kreatywnego poznawania świata.

Obszary deficytowe szkoły tradycyjnej

Wielu ekspertów oświatowych wskazuje obszary deficytów szkoły „tradycyjnej” – zdiagnozowane niektóre słabości/deficyty szkoły „tradycyjnej” m.in. przeładowane programy z jednej strony i płytkie nauczanie z drugiej, mechaniczne egzekwowanie wiedzy, tłumienie oryginalności i indywidualności czy niekorzystny wpływ liczebności klas, jak i poczucie anonimowości ucznia.

Czy jest możliwe zaprojektowanie szkoły, tak by było to miejsce, które uczeń będzie opuszczał z żalem, a spędzony tam czas upłynie mu niepostrzeżenie – gdzie bez przymusu zewnętrznego i sankcji uczeń będzie narzucał sobie wewnętrzną dyscyplinę i będzie zdeterminowany by osiągnąć zakładany efekt – gdzie cele edukacyjne będą negocjowane w procesie konstruktywnej komunikacji między dwoma podmiotami: uczniem a nauczycielem – gdzie będzie się odkrywać talenty, rozwijać zdolności i kształtować umiejętności ucznia – gdzie będą ważne i indywidualne osiągnięcia i wspólne dokonania?. Na te i inne pytanie związane ze współczesną edukacją będą próbować znaleźć odpowiedzi uczestnicy organizowanego seminarium.

- Uczenie się może być jak udział w koncercie ulubionego artysty, który pochłania się i przeżywa z poczuciem żalu, że w którymś momencie niestety będzie musiał się skończyć – podsumowuje prof. dr. hab. Bogusław Śliwerski.

Ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Czy w Polsce potrzebna jest edukacja alternatywna?” odbędzie się 11 czerwca w godz. 10.00-14.30 w Klubie Akademickim WSIiZ.

Patronat merytoryczny nad seminarium objęła Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST BEZPŁATNY POD WARUNKIEM » REJESTRACJI «.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.wsiz.rzeszow.pl/seminarium

Program seminarium

Formularz zgłoszeniowy

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave