MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Rzeszowski Salon Maturzystów oficjalnie rozpoczął się 11 września o godz. 9.37 przecięciem wstęgi w nowoczesnej Auli V1 najnowszego budynku Politechniki Rzeszowskiej. Tego symbolicznego gestu dokonał prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej prof. Adam Marciniec, a uroczystość otwarcia uświetniły wystąpienia: Pełnomocnika Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Edukacji – Henryka Wolickiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Jacka Wojtasa, Dyrektora OKE Kraków – Lecha Gawryłowa i Koordynatora Salonu – Wojciecha Marchwicy.

Mówcy życzyli przyszłym maturzystom trafionych wyborów i możliwie najlepszego wyniku podczas tej pierwszej poważnej próby życiowej. W praktyce Salon rozpoczął się o wiele wcześniej, bo pierwsi uczniowie pojawili się na kampusie PRz już o 8 rano, a w chwili rozpoczęcia wykładu Lecha Gawryłowa na parkingach stało już ponad 30 autokarów. W sumie pierwszego dnia w obiektach Politechniki pojawiło się około 6-7 tys. maturzystów z całego Podkarpacia. I choć ich liczba jest o ok. 10 % mniejsza niż w roku poprzednim, to zarówno liczba zgłoszeń ze szkół oraz liczba zadeklarowanych w zgłoszeniach grup (759) uległy zwiększeniu o ok. 5%. Oznacza to, że pomimo realnego zmniejszenia się liczby maturzystów zwiększyło się zainteresowanie samym Salonem.

Maturzyści – jak co roku – mieli do wyboru 19 wykładów rozwiewających nieco mity wokół egzaminów maturalnych oraz pomagających zaplanować pracę na nadchodzący rok szkolny. Wykłady Bogdana Kozaka o stereotypach narosłych wokół matury z języka polskiego czy Piotra Ludwikowskiego (Strach przed maturą ma wielkie oczy…) odbywały się przy przepełnionej sali. Równie wielkim zainteresowaniem cieszyły się powtarzane kilkakrotnie prezentacje oferty dydaktycznej gospodarza salonu Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W „starej stołówce” na maturzystów czekali przedstawiciele Perspektyw oraz 24 stoiska uczelni i innych instytucji edukacyjnych z Podkarpacia i całej Polski. Dużą popularnością cieszyły nie tylko reklamowe gadżety uczelni, ale przede wszystkim materiały informacyjne poszczególnych szkół. Najnowsze informatory Perspektyw – oferowane osobom, które wypełniły ankietę Portret Maturzysty 2013 – rozchodziły się jak świeże bułeczki.  Co ciekawe, przyszli studenci coraz częściej pytali o możliwość studiowania po angielsku – w Polsce; zainteresowanie budziła też inicjatywa „Dziewczyny na Politechniki”, podważająca stereotyp kierunków ścisłych jako typowo męskich.

Zdjęcia autorstwa Mariana Misiakiewicza


© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt