MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


INTERSTUDENCI 2019 nagrodzeni!

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepszego studenta zagranicznego Interstudent 2019. Uroczystość była częścią programu konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”.

To już dziewiąta edycja konkursu organizowanego w ramach programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Celem konkursu jest promowanie najlepszych studentów obcokrajowców w polskich uczelniach. Z roku na rok przyjeżdża ich do naszego kraju coraz więcej. W roku akademickim 2017/2018 studiowało w Polsce 72 743 studentów zagranicznych ze 170 krajów, czyli o 6950 więcej niż rok wcześniej.

Na konkurs wpłynęło 80 zgłoszeń z 30 uczelni.

LAUREACI
INTERSTUDENT 2019

W kategorii studia licencjackie:
Charles Woode z Ghany, Gdański Uniwersytet Medyczny

W kategorii studia magisterskie:
Okta Chandra Aulia
z Indonezji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

W kategorii studia doktoranckie:
Svitlana Sovinska z Ukrainy, Politechnika Krakowska

Nagrody Specjalne za działalność na rzecz cudzoziemców oraz działalność charytatywną otrzymali:
Danylo Funtovoi z Ukrainy, Politechnika Lubelska
Lisa Aditya z Indonezji, Politechnika Gdańskiej

Więcej informacji na stronie konkursu INTERSTUDENT www.studyinpoland.pl/interstudent/

Zdobywcy Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019:

Gwiazda Zarządzania – Management Star
Dorota Maciejowska
Kierowniczka Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gwiazda Marketingu - Marketing Star
Oleksandr Zakharchuk
Specjalista ds. rekrutacji SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Gwiazda Kształcenia – Teaching Star
Dr hab. med. Sławomir Wójcik
Adiunkt Zakładu Anatomii I Neurobiologii, kierownik Działu rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Wschodząca Gwiazda - Rising Star
Dr Agata Karska
Pełnomocniczka dziekana do spraw umiędzynarodowienia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gwiazda Badań – Research Star
Prof. dr hab. Marek Kwiek,
Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybitna Gwiazda – Distinguished Star za wizję i odwagę stworzenia prawdziwie międzynarodowej uczelni
Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński
Założyciel i prezydent Akademii Leona Koźmińskiego.

Gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom!

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!