MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Kim chcę być? Jak przygotować się do egzaminu na zakończenie nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum? Jak zwiększyć swoje szanse w rekrutacyjnej rywalizacji? Co wybrać - liceum, technikum czy szkołę branżową? I bardziej konkretnie: które liceum (bo są różne), które technikum (bo są różne) i jaką szkołę branżową, bo też są różne? – to tylko niektóre z pytań, które zadają sobie uczniowie VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów. Najnowszy Informator „Perspektyw” ma pomóc w znalezieniu na te pytania odpowiedzi.

Czytelnikom „Informatora dla 8-klasistów 2019” należy się wyjaśnienie. Otóż pierwsza edycja tej publikacji ukazała się w 1993 roku i była przez wiele lat lekturą cenioną przez uczniów, rodziców i nauczycieli, a także psychologów szkolnych i doradców zawodowych. Przez kilka lat (2013-2018) informator nie ukazywał się.

ZAMÓW INFORMATOR

W związku z przywróceniem do polskiego krajobrazu edukacyjnego 8-letnich szkół podstawowych, Wydawca podjął decyzję o wznowieniu tej legendarnej publikacji, jedynej tego rodzaju, o ugruntowanej pozycji na polskim rynku edukacyjnym (w wielu rodzinach przechowywane są jeszcze poprzednie edycje!).

spis treści przykładowy
artykuł
przykładowe
województwo

Robimy to, gdyż rok 2019 jest dla edukacji w naszym kraju rokiem szczególnym. W wyniku reformy edukacji, pierwszy rocznik absolwentów klas ósmych opuści szkołę podstawową i skieruje się do liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Absolwenci ci spotkają się z ostatnim rocznikiem opuszczającym gimnazja. Sytuacja ta, określona potocznie jako „Wielka kumulacja”, może wywoływać wśród młodzieży większe niż zwykle emocje związane z przejściem na kolejny próg edukacyjny i wyborem szkoły – dla jednych ponadpodstawowej, a dla innych ponadgimnazjalnej.

Publikując Informator chcemy pomóc Wam – nastolatkom oraz rodzicom, nauczycielom, doradcom zawodowym - w optymalnym dokonaniu tych wyborów, poprzez dostarczenie aktualnej, autoryzowanej informacji oraz profesjonalnych porad. ,

Postaraliśmy się, aby w Informatorze znalazły się informacje niezbędne do podjęcia decyzji o wyborze ścieżki kształcenia. Dlatego prezentujemy, pod różnymi kątami, bogatą ofertę liceów ogólnokształcących, które są chlubą polskiego systemu edukacyjnego, a ich propozycje zaspokoją najbardziej ambitne oczekiwania. Licea dwujęzyczne, licea z Maturą Międzynarodową (IB), licea akademickie, licea specjalizujące się w nauczaniu poszczególnych grup przedmiotów – matematyczne, informatyczne, humanistyczne i inne – to tylko niektóre z elementów licealnego krajobrazu.

Ale wyróżnikiem tej edycji Informatora jest szeroka prezentacja szkolnictwa zawodowego. Pokazujemy technika z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, po ukończeniu których można nie tylko znaleźć „od ręki” ciekawą pracę, ale też podjąć studia na najlepszych uczelniach technicznych Polski i Europy. Równie dużo miejsca przeznaczamy na pokazanie nowego oblicza szkół branżowych, których absolwenci są często rozchwytywani przez pracodawców jeszcze podczas nauki.

Podpowiadamy też, jak rozpoznać swoje silne strony i jak wybierać szkołę. Wśród rekomendowanych narzędzi znajduje się Ranking Liceów i Techników „Perspektywy 2019”. Wczytajcie się uważnie w rankingowe tabele, zwłaszcza w tę ich część, która prezentuje wyniki maturalne szkół. Dostarczą Wam wielu użytecznych informacji!

Wiemy oczywiście, że rola, jaką odgrywa ten ranking w wyborach edukacyjnych młodych ludzi jest znacząca, ale jednak ograniczona. Dlatego przekonujemy, że ranking nie podpowie im bezwzględnie "najlepszej szkoły", może za to podpowiedzieć „najlepszą szkołę dla nich”, taką, która po wieloczynnikowej analizie okaże się najlepiej dopasowana do ambicji i możliwości kandydata.

Dziękujemy Ministerstwu Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji za pomoc przy opracowaniu merytorycznym i wsparciu dystrybucji Informatora. Dzięki temu ma on szanse trafić do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce. Wydawca ze swojej strony zapewni szeroką jego obecność w ogólnopolskich sieciach dystrybucyjnych – tradycyjnych i internetowych.

Szczegóły dotyczące zawartości publikacji:

 • porady ważne przed dokonaniem wyboru szkoły - prezentacje liceów i techników przygotowujących najlepiej do konkretnych przedmiotów istotnych z punktu widzenia matury i rekrutacji na studia, informacje o internatach, bursach i stypendiach uczniowskich;
 • wszystko o egzaminie 8-klasisty i gimnazjalisty oraz o rekrutacji do szkół średnich, podpowiedzi, jak „oswoić” egzamin;
 • Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2019, prezentujący sukcesy aż 500 liceów  i 300 techników. Ranking nie podpowie bezwzględnie "najlepszej szkoły", może za to podpowiedzieć „najlepszą szkołę dla konkretnego nastolatka”, taką, która po wieloczynnikowej analizie okaże się najlepiej dopasowana do jego  ambicji i możliwości;
 • obszerną porcję informacji na temat zmian w systemie edukacji branżowej, znaczenia nauki języków, staży zawodowych branżowców, ich międzynarodowych sukcesów, zawodów przyszłości;
 • oferujemy testy pomocne w poznaniu własnych preferencji i talentów.

W obszernej części wykazowej (160 stron) znajdą Czytelnicy kompletny katalog 2539 liceów ogólnokształcących i 2006 techników z podziałem na województwa/miasta/ulice, dane kontaktowe szkół, zawody nauczane w technikach, szkoły wg ich specyfiki i misji (np. licea z maturą IB, licea dwujęzyczne, szkoły katolickie, akademickie, szkoły sportowe, licea plastyczne...).

Charakterystyka wydawnicza i dystrybucja

 • Nakład 80.000
 • Sprzedaż na targach edukacyjnych, w sieci Empik, w księgarniach edukacyjnych, realizacja zamówień przez Wydawcę
 • Cena: 24,90 zł
 • Format "amerykański" 220 x 265 mm
 • Objętość 288 stron (128 - strony redakcyjne, offset, pełny kolor, 160 stron - część informacyjno-wykazowa)
 • Lakierowana okładka, kreda 150 gr

ZAMÓW INFORMATOR

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt