Официальный сайт Вавада казино - одно из самых топовых казино, с бонусами за регистрацию и множеством рабочих зеркал. Najlepsze kasyno online w Polsce. Najfajniejsze automaty i ruletki zebrane są tutaj - F1 casino - Wejdź i zarejestruj się. Duże wygrane i uczciwe wypłaty! Oficjalna strona Vavada Casino Poland!

Immediate Edge PlattformInformieren Sie sich über die Vorteile von Immediate Edge.

Lista kasyno muchbetter w Polsce 2023 Вход на Кракен Онион Kraken Зеркало Мега сайт - Мега зеркало - Мега ссылка - Как зайти на мегу? Мега даркнет маркет.

Jak wypełnić deklarację maturalną

30 września – to pierwszy ważny termin dla maturzystów 2020. Do tego dnia muszą bowiem złożyć wstępną deklarację maturalną – dokument, w którym zaznaczają, z jakich przedmiotów i na jakim poziomie zamierzają zdawać egzamin maturalny. Co zatem trzeba wiedzieć, zanim zadeklarujemy?

Jeśli jesteś uczniem, dla którego rok szkolny 2019/2020 jest ostatnim w szkole średniej, i zamierzasz zdawać maturę bezpośrednio po ukończeniu edukacji na tym poziomie, deklarację składasz u dyrektora swojej szkoły. Ta deklaracja nazwana jest „wstępną”, możesz bowiem (w terminie do 7 lutego 2020 r.) zmienić jeszcze decyzję i wybrać inne przedmioty na egzamin lub inaczej określić poziom, na którym będziesz zdawał maturę. „Możesz” nie oznacza „musisz”, innymi słowy: jeśli niezmiennie trwasz przy swoich zadeklarowanych we wrześniu wyborach, nie ma potrzeby jeszcze raz na początku lutego składać ponownie formularz potwierdzający pierwotną decyzję – „wstępna” deklaracja stanie się ostateczną.

W formularzu deklaracji należy podać: imię i nazwisko, numer PESEL (ewentualnie serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), płeć, datę i miejsce urodzenia, dane kontaktowe (w tym np. adres e-mail czy numer telefonu). Niezwykle istotne jest, by przed wydrukowaniem i przekazaniem dyrektorowi deklaracji dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dane osobowe zostały wpisane poprawnie. Choć wydać się to może nieprawdopodobne, często zdarzają się pomyłki dotyczące np. literówek w nazwisku, przestawionych cyferek w numerze PESEL (kiedy to np. numer PESEL wskazuje inną płeć niż zaznaczona w deklaracji) czy nawet nieprawdziwego miejsca urodzenia. Dlatego deklarację przed wydrukiem warto samemu przeczytać trzy razy, a najlepiej też dać do sprawdzenia jeszcze komuś, kto „świeżym” okiem spojrzy na zapisane w niej informacje.

Clou deklaracji to zaznaczenie przedmiotów, które planujemy zdawać na egzaminie maturalnym. Ta informacja jest potrzebna raz dyrektorowi szkoły (pozwala np. przygotować odpowiednią liczbę sal i miejsc przeznaczonych na egzaminy), a dwa OKE (liczba wydanych w maju arkuszy maturalnych). Uwaga, jeśli zamierzasz zdawać egzamin z informatyki, musisz zaznaczyć, z jakiego systemu operacyjnego czy języków programowania zamierzasz korzystać na egzaminie.

Po wypełnieniu wszystkich pól i sprawdzeniu, czy informacje są poprawne, deklarację należy wydrukować dwustronnie na jednej kartce (gotowy PDF otrzymamy e-mailem), po czym podpisać w oznaczonych znakiem „v” miejscach i zanieść dyrektorowi szkoły. I tu ostatnia ważna informacja – dyrektor szkoły ma obowiązek wydać Ci kopię złożonej deklaracji. Taką kopię należy po raz kolejny przeczytać, by sprawdzić zgodność z prawdą wszystkich zawartych na niej danych (przy przepisywaniu danych osoby za to odpowiedzialne mogą bowiem niezamierzenie popełnić jakiś drobny błąd, który niezauważony w porę potem oznaczać będzie ogromne kłopoty!).

ABC maturzysty 2020:

  • na egzaminie maturalnym pisemnym obowiązkowe są trzy przedmioty – język polski, matematyka, język obcy nowożytny;
  • obowiązkowe jest przystąpienie do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym;
  • na egzaminie maturalnym ustnym obowiązkowy jest język polski i język obcy nowożytny;
  • można wybrać pięć dodatkowych przedmiotów zdawanych pisemnie na poziomie rozszerzonym

Deklaracja maturalna:
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20180820122233791

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/.