MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Wrocławski to zwycięzcy konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Laureatów konkursu przedstawił 30 października wicepremier Jarosław Gowin w obecności przewodniczącego międzynarodowego zespołu ekspertów prof. Lauritza Holm-Nielsena z Danii.

Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest kluczowym akcentem 4-letniego okresu reform polskiego systemu szkolnictwa wyższego. To  jedna z najważniejszych inicjatyw wprowadzonych przez Konstytucję dla Nauki. To również zwieńczenie kilkunastoletnich starań o wyłonienie uczelni badawczych ‒ mówił premier Jarosław Gowin podczas uroczystości w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

- Mamy nadzieję, że nasza praca pomoże polskiej nauce iść naprzód – powiedział prof. Lauritz Holm-Nielsen. Jak podkreślił, członkowie międzynarodowego zespołu są pod wrażeniem zmian, które nastąpiły w polskim szkolnictwie wyższym nauce dzięki wprowadzeniu Konstytucji dla Nauki. Prof. Holm-Nielsen zaznaczył, że kierowany przez niego zespół pracował w sposób całkowicie autonomiczny i otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszelkie potrzebne w procesie oceny informacje.

Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych polskich uczelni 15-osobowy międzynarodowy zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Lauritza Holm-Nielsena wyłonił dziesięć, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. Ma to pomóc w poprawie jakości prowadzonych tam badań naukowych i dydaktyki oraz zwiększyć szanse w konkurencji międzynarodowej. Roczny koszt realizacji programu będzie wynosił ok. 500 mln zł, środki są zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie. 

Proces przygotowania do konkursu był dla tych placówek wielką szansą na zdefiniowanie na nowo swojej misji, mocnych i słabych stron. Uczelnie przedstawiły plan działań na najbliższe lata. Realizacja tego planu będzie podlegała ewaluacjom. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś – w 2026 r.

- Decyzja o wyłonieniu dziesięciu najlepszych uczelni w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" to dopiero początek drogi ku kulturze doskonałości naukowej – stwierdził wicepremier Gowin. – Złożone obietnice trzeba będzie zrealizować. Będzie to ogromny wysiłek dla całej społeczności akademickiej, a także test przywództwa. Te zmiany mogą być dokonane tylko wtedy, kiedy jeśli uczelnie w drodze demokratycznego, oddolnego wyboru postawią na silnych przywódców, którzy będą mieli wolę podążania ku doskonałości naukowej, ale także doskonałości dydaktycznej. W roku 2026 lat nastąpi ewaluacja wyników i kolejny konkurs. Jestem przekonany, że będziemy wtedy mogli cieszyć się z tego, że polskie uczelnie zajmują znacząco lepsze miejsce na mapie światowej nauki.

Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie, ale nie znalazły się w pierwszej „10”, także otrzymają wsparcie finansowe – dodatkowe środki na okres 2020-2025 w wysokości 2% subwencji uzyskanej w 2019 r Są to: Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski.

Perspektywy gratulują wszystkim zwycięzcom!

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt