MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


5 listopada Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie była gospodarzem posiedzenia kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy. Gości: dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, członków Komisji ds. Kształcenia KRASP oraz przedstawicieli olimpiad powitał rektor APS, prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, który zauważył, że ranking zyskał nie tylko rozgłos w mediach, ale też, co ważniejsze, stanowi dziś ważny punkt odniesienia dla rodziców, młodzieży i nauczycieli polskich szkół. Obrady oprowadził prof. dr hab. Jan Łaszczyk, przewodniczący Kapituły Rankingu.

Tradycyjnie podczas posiedzenia przedstawiony został stan prac nad kolejną edycją rankingu, którego finał odbędzie się 9 stycznia 2020 w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podkreślił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Ranking Liceów i Techników, przygotowywany od ponad 20 lat, jest i drogowskazem dla młodzieży szukającej najlepszych szkół, i informacją dla władz oświatowych, które uzyskują zweryfikowane, rzetelne dane na temat skuteczności nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Perspektywy co roku publikują listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników, a wyniki rankingu znacząco przekładają się na rekrutację do najlepszych szkół, do których startuje zdecydowanie więcej bardzo dobrych kandydatów.

Podczas posiedzenia dyskutowano możliwość korekty wagi sukcesów w olimpiadach. Od kolejnej edycji rankingu (rok 2020) będą one stanowić 25 proc. (dotąd 30 proc.), natomiast wzrosłaby waga kryterium wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów podstawowych (do 30 proc.) Waga przedmiotów dodatkowych wynosić będzie, jak dotychczas 45%

- Takie podejście odzwierciedlałoby też stanowisko polskich uczelni, które coraz częściej przy rekrutacji biorą pod uwagę właśnie wyniki z egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych, m.in. dlatego, że lepiej różnicują one kandydatów i pozwalają wybierać tych, którzy mają najlepsze predyspozycje do studiowania trudnych kierunków - podkreślił Waldemar Siwiński. W przypadku techników wagi poszczególnych kryteriów pozostaną bez zmian: sukcesy w olimpiadach stanowić będą 20 proc. oceny, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych także 20 proc., wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – 30 proc., wyniki egzaminu zawodowego - 30 proc.

Powołany też został specjalny podzespół, który ma się zająć m.in. sprawą równoważności wyników poszczególnych olimpiad w kolejnych rankingach.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt