MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Będziemy dążyli do tego, żeby Politechnika Gdańska stała się elitarnym ośrodkiem naukowym - mówi PAP rektor PG prof. Krzysztof Wilde, komentując przyznanie jej statusu uczelni badawczej. Zapowiada m.in. wzmocnienie zespołów badawczych i podwyższanie kwalifikacji pracowników.

Listę 10 uczelni badawczych, zwycięzców konkursu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" (IDUB), przedstawiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Uczelnie te w latach 2020-2026 będą otrzymywały subwencję zwiększoną o 10 proc. Wśród wyłonionych uczelni jest Politechnika Gdańska.

"Będziemy dążyć do tego, żeby Politechnika Gdańska stała się elitarnym ośrodkiem naukowym nie tylko w Polsce, ale też za granicą" - mówi PAP prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i zapowiada, że uczelnia chce postawić na jakość.

Co w praktyce zmieni na uczelni nadanie jej statusu uczelni badawczej? Funkcjonowanie takiej uczelni nie musi się opierać wyłącznie na tradycyjnych wydziałach. Powinny w niej działać także interdyscyplinarne zespoły, dążące do osiągania jak najlepszych wyników badawczych. "Chcemy sprawić, żeby swoje miejsce na Politechnice Gdańskiej znalazły osoby o ukierunkowanych umiejętnościach i wysokich kompetencjach. Będziemy takie zespoły znacząco dofinansowywać, a osoby wchodzące w ich skład będą miały szerokie możliwości dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności, zarówno w kraju jak i za granicą" - mówi.

Jak wyjaśnia rektor, w modelu funkcjonowania uczelni badawczych na całym świecie tytuły naukowe mają coraz mniejsze znaczenie. Najwyżej oceniane są tam przede wszystkim efekty pracy i prestiż realizowanych projektów. "To model znany m.in. z uczelni w Stanach Zjednoczonych, do którego będziemy stopniowo dążyć. Planujemy więc wzmocnienie istniejących zespołów badawczych, a także budowanie nowych struktur naukowych wobec ujętych w konkursie MNiSW obszarów badawczych" - zapowiada.

W konkursie na uczelnie badawcze Politechnika Gdańska zajęła drugie miejsce, które jednocześnie jest pierwszym w klasyfikacji uczelni technicznych objętych wyróżnieniem. Zdaniem rektora Politechnika Gdańska zawdzięcza to przede wszystkim precyzyjnemu projektowi, który był przede wszystkim "szyty na miarę" możliwości tejże uczelni.

"Podczas gdy wiele uczelni, które brały udział w konkursie MNiSW proponowało na przykład po 5-6 obszarów badawczych, w których chcą się specjalizować, my wybraliśmy cztery najlepsze, w których już teraz mamy mocnych pracowników i duże osiągnięcia. Są to m.in. nowoczesne rozwiązania proekologiczne, bioinżynieria, inżynieria materiałowa" - wylicza. Dzięki zwycięstwu w konkursie te obszary badawcze będą mogły być dodatkowo dofinansowane.

Rektor wyjaśnia, że zwiększone środki w przeważającej części będą przeznaczone na podwyższanie kwalifikacji i warunków pracy pracowników, ale też przyciąganie nowych osób o jak najlepszych umiejętnościach i najwyższych kompetencjach, które wprowadzą do Gdańska nową jakość naukową. Mają być to wybitni specjaliści nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.

"Chcemy zaoferować możliwie najlepsze warunki pracy uzdolnionym magistrom i doktorantom, którzy do tej pory często wybierali pracę w biznesie zamiast kontynuowania kariery na polskich uczelniach. W świecie nauki wygrywają bowiem ci, którzy przyciągną do siebie najlepszych młodych pracowników" - zauważa prof. Wilde.

Rektor zapowiada, że uczelnia zamierza ukierunkować pracę na potrzeby i rozwój Pomorza. "Już teraz, jak wynikało z oceny komisji konkursu MNiSW, Politechnika Gdańska miała najwyższy współczynnik środków finansowych uzyskanych ze współpracy z biznesem i przemysłem. Chcemy pójść za ciosem i rozwijać się w tym aspekcie jeszcze bardziej intensywnie, profesjonalizując usługi na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego" - stwierdza prof. Wilde.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Marcin Szywała

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt