MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uroczystym posiedzeniem Senatu PW 15 listopada 2019 r. rozpoczęły się obchody Dnia Politechniki Warszawskiej - święta, które, jak zaznaczył Rektor PW prof. Jan Szmidt, „w wyjątkowy sposób łączy naszą akademicką wspólnotę i podkreśla wartości głęboko zakorzenione w naszej historii”.

W swoim przemówieniu prof. Jan Szmidt przypomniał, że Święto PW zostało ustanowione uchwałą Senatu z dnia 26 października 2005 r. na pamiątkę powołania do życia Politechniki Warszawskiej z polskim językiem wykładowym - 15 listopada 1915 r. - Dzisiaj w języku polskim kształcimy kolejne pokolenia inżynierów, które w duchu wciąż na nowo odczytywanej tradycji, przekazują wartości aktualizowane na miarę problemów naszych czasów, czerpiąc jednocześnie z zasobów zbiorowej pamięci akademickiej wspólnoty - powiedział.

Rektor Politechniki Warszawskiej odznaczył zasłużonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Tę część wydarzenia poprowadził prof. Wojciech Wawrzyński, Prorektor ds. Ogólnych. Następnie odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych, którą poprowadził prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu wręczono także dwie Nagrody Naukowe Politechniki Warszawskiej - im. Ignacego Mościckiego za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki, które przyniosły udokumentowane efekty ekonomiczne oraz im. Mieczysława Wolfkego za wybitne publikacje naukowe.

Nagrodę Zespołową im. Ignacego Mościckiego za „opracowanie nowej soli do elektrolitów ogniw litowo-jonowych” otrzymał zespół z Wydziału Chemicznego pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka w składzie: dr inż. Maria Bukowska, dr inż. Leszek Niedzicki, dr hab. inż. Przemysław Szczeciński.

Nagrodę Zespołową im. Mieczysława Wolfkego za monografię „Michell Structures” (wyd. Springer International Publishing) przyznano zespołowi z Wydziału Inżynierii Lądowej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Lewińskiego w składzie: dr inż. Tomasz Sokół, dr inż. Cezary Graczykowski (IPPT PAN).

Podczas uroczystości „w uznaniu wielkiego wkładu w rozwój i prestiż Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej” 47. Medal Politechniki Warszawskiej otrzymał dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina - Dyrygent Chóru Akademickiego PW. To najwyższe odznaczenie Uczelni nadawane osobom lub instytucjom za istotne zasługi. Uroczystą laudację wygłosił prof. Andrzej Jakubiak.

Zgromadzeni w Dużej Auli goście wysłuchali dwóch okolicznościowych wykładów: prof. Andrzeja Jakubiaka pt. „Profesorowie Politechniki Warszawskiej, żołnierze Armii Krajowej” oraz „Samorząd Studencki okresu przełomu 1988-1990”, wygłoszonego przez Andrzeja Olbrysza, w latach 1988-1991 Przewodniczącego Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej oraz Przewodniczącego Samorządu Szkół Wyższych Warszawy, w latach 1989-91 przedstawiciela władz krajowych studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Andrzej Olbrysz, który zbudował fundamenty pod działalność Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, obchodzącego podczas Święta jubileusz 30-lecia istnienia, został uhonorowany srebrnym Medalem 100-lecia Politechniki Warszawskiej.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu PW przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej złożyli kwiaty pod odsłonięta w 2018 r. tablicą „W Hołdzie Poległym za Wolną Polskę Pracownikom, Studentom i Absolwentom Politechniki Warszawskiej”.

Otwarto również wystawę „Znani nieznani. Polacy światu”, która można oglądać w krużgankach Gmachu Głównego na pierwszym piętrze. Gośćmi wydarzenia były: Iwona Kozłowska - Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz dr hab. Hanna Krajewska - Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Ekspozycja, przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, przedstawia sylwetki 44 wybitnych Polaków, których los zawiódł do Kazachstanu, na Syberię, do USA, Kanady, Peru czy Ekwadoru. Wielu z nich było absolwentami Politechniki Warszawskiej i zasiliło szeregi pionierów postępu naukowego i technicznego, zapisując się w pamięci narodów świata dzięki wybitnym osiągnięciom badawczym.

W uroczystym posiedzeniu Senatu PW wzięły udział poczty sztandarowe Politechniki Warszawskiej oraz korporacji akademickich: Sarmatia i Arkonia. 

15 listopada jest jedną z najważniejszych dat w kalendarzu wydarzeń Politechniki Warszawskiej. Tego dnia w 1915 r. zainaugurowano rok akademicki, w którym po raz pierwszy w historii Uczelni zajęcia odbywały się całkowicie w polskim języku wykładowym. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono Święto Politechniki Warszawskiej. Tradycja Politechniki Warszawskiej jest jednak o wiele dłuższa, sięga początków XIX wieku, kiedy to w 1826 roku została otwarta Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego w Warszawie. 

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną. W 2019 r. znalazła się w gronie laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując status uczelni badawczej. Politechnika Warszawska aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych, dysponując szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 30 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Około 91,5 proc. absolwentów znajduje pierwszą pracę do trzech miesięcy po ukończeniu studiów (Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, edycja VIII, 2019 r.).

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt