MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Politechnika Łódzka (w kategorii Agricultural Sciences), Uniwersytet Jagielloński (Medical Sciences), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Humanities), Uniwersytet Warszawski (Natural Sciences), Politechnika Lubelska  (Engineering and Technologies) oraz Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego (Social Sciences) to laureaci konkursu ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019. Nagrody wręczyli: prof. Wiesław Bielawski, wiceprzewodniczący KRASP, rektor SGGW, Tomasz Psonka, Dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej w Elsevier i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy podczas gali czwartej edycji konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 2 grudnia w hotelu Sound Garden w Warszawie.

Intencją ELSEVIER Research Impact Leaders Awards jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2016-2018) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. (Regulamin Nagrody)

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach: Agricultural Sciences, Engineering and Technologies, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences, Social Sciences.

Oto laureaci ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2019:

Agricultural Sciences
Obszar nauk rolniczych i przyrodniczych

Politechnika Łódzka

Rolnictwo i nauki weterynaryjne nie są kluczowym obszarem badań PŁ, a jedynie niewielki element w ekosystemie uczelni. Wśród publikacji z tej dziedziny 16% to publikacje znajdujące się wśród 10% najczęściej cytowanych. Wiodącą dyscypliną są nauki o zwierzętach i mleczarstwie. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z artykułów, traktujący o wpływie probiotyków, prebiotyków i symbiotyków na zdrowie człowieka. Wspomniana publikacja uzyskała ponad 10 -krotnie lepsze cytowania w odniesieniu do średniej światowej i była wielokrotnie wspomniana w mediach społecznościowych.

Nagrodę odebrał rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak.

W kategorii Agricultural Sciences nominowane były także:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski

Engineering and Technologies
Obszar nauk inżynieryjnych i technicznych

Politechnika Lubelska

Tegoroczny zwycięzca prawie połowę swojego dorobku zawiera w publikacjach z zakresu nauk inżynierskich i technicznych. Najbardziej reprezentowaną dyscypliną jest materiałoznawstwo, gdzie znalazło się ponad 1/3 wszystkich publikacji z tej dziedziny. Prawie 2% publikacji uczelni stanowiły dokumenty znajdujące się wśród najczęściej cytowanych na świecie. Badania z zakresu materiałów biodegradowalnych i opakowań były cytowane prawie 12 razy lepiej aniżeli podobne publikacje w tej dyscyplinie.

Nagrodę odebrała prof. Anna Halicka, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym.

W kategorii Engineering and Technologies nominowane były także:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Zielonogórski

Humanities
Obszar nauk humanistycznych

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Zwycięzca kategorii Humanities utrzymuje wysoki wskaźnik współpracy międzynarodowej mierzony liczbą publikacji z autorami z zagranicy. Badania naukowców w tej jednostce skupiają się na tematach związanych z metodami uczenia, psychologią, podejmowaniem decyzji czy językoznawstwem. Publikacje te były cytowane o ponad 50% lepiej aniżeli inne w tej samej dyscyplinie.

Nagrodę odebrał rektor prof. Roman Cieślak

W kategorii Humanities nominowane były także:

Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Wrocławski

Medical Sciences
Obszar nauk o zdrowiu i medycznych

Uniwersytet Jagielloński

Wśród publikacji zwycięzcy kategorii Medical Sciences dominuje medycyna kliniczna stanowiąca prawie połowę wszystkich publikacji w tej dziedzinie. Prace badawcze naukowców z tej uczelni poruszają tematy tak ważne jak: nowotwory (neoplasma), immunoterapia, microRNA czy choroby cywilizacyjne. Publikacje z tego zakresu stanowią 1/3 dorobku całej uczelni i były cytowane ponad dwa razy lepiej niż podobne publikacje w tej dyscyplinie.

Nagrodę odebrał prof. Tomasz Grodzicki, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

W kategorii Medical Sciences nominowane były także:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Natural Sciences

Uniwersytet Warszawski

U zwycięzcy w kategorii Natural Sciences publikacje z zakresu nauk przyrodniczych stanowiły prawie 55% ogółu. Publikacje autorów afiliowanych do tej uczelni były cytowane o 57% lepiej niż wynosiła średnia światowa. Naukowcy z UW publikują swoje prace dotyczące najważniejszych tematów we współczesnej nauce: m.in. galaktyk, gwiazd i planet, wykorzystania grafenu czy katalizy chemicznej. Jeden z artykułów poruszający tematykę nowych możliwości badania układów białkowych był cytowany ponad 3 razy lepiej od podobnych artykułów w swoje dyscyplinie.
Nagrodę odebrała prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, b. rektor UW

W kategorii Natural Sciences nominowane były także:
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski

Social Sciences

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Zwycięska uczelnia była liderem w kryterium dotyczącym udziału publikacji w najlepszych czasopismach z tej dziedziny. Prawie 60% z publikacji SGGW znajdowało się w tytułach z pierwszych 25% najbardziej cytowanych czasopism. Najwięcej publikacji znalazło się w czasopismach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł traktujący o prognozach przyszłego wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne. Dokument ten był ponad 12 razy lepiej cytowany w swojej dyscyplinie aniżeli wynosi średnia światowa.

Nagrodę odebrał rektor prof. Wiesław Bielawski
W kategorii Social Sciences nominowane były także:
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska

 

Gratulujemy zwycięskim uczelniom!!

Strona konferencji: www.perspektywy.org/warsaw2019/

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt