MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


- Temat tej konferencji jest szalenie ważny także dlatego, że wpisuje się we wdrażaną teraz reformę szkolnictwa wyższego w Polsce – powiedziała Anna Budzanowska, dyrektor generalna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas otwarcia dorocznej konferencji “Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi w strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”  realizowanej w ramach International Visibility Project.  Dwudniowa konferencja rozpoczęła się 2 grudnia w warszawskim hotelu Sound Garden. Jak podkreśliła dyr. Budzanowska, działania podejmowane obecnie przez MNiSW, takie jak np. konkurs Inicjatywa Doskonałości – Uczelnie Badawcze czy tworzenie regionalnych wysp doskonałości, są zgodne z duchem tej konferencji i z celem, jaki sobie stawia - zwiększenia rozpoznawalności polskich uczelni w świecie.

- Tegoroczna konferencja jest już czwartą i odkąd cztery lata temu spotkaliśmy się po raz pierwszy, w świecie rankingów zmieniło się wszystko – podkreślił Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i kierownik projektu International Visibility Project, prowadzonego wspólnie z MNiSW i KRASP.  - Mamy teraz o wiele więcej list rankingowych, zmienił się charakter tych list, pojawiły się rankingi "by subject". Dlatego tegoroczna konferencja ma stanowić odpowiedź na pytanie, co polskie uczelnie mogą robić dalej w kontekście istniejących zestawień topowych szkół wyższych na świecie, by móc się wśród tych najlepszych znaleźć.

- Uczelnie w Polsce to bardzo skomplikowany i różnorodny byt, a KRASP czuje się odpowiedzialny, by zgłaszać nie tylko wszystko to, co cieszy środowisko akademickie, ale też to, co je boli, a przede wszystkim - to, co jest niezbędne, by stan polskiej nauki się poprawił – mówił prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Warszawskiej. - A trzeba zauważyć, że ten stan nie jest dobry, bo uważamy, że jesteśmy notowani niżej niż powinniśmy. Musimy wykorzystać potencjał, który przecież polskie uczelnie mają - jest infrastruktura, są narzędzia, a przede wszystkim są młodzi zdolni ludzie, są znakomici badacze. Trzeba zatem postawić sobie pytanie, czego nie robimy, skoro polskie szkolnictwo wyższe jest notowane niżej niż polskie szkolnictwo średnie.

Konferencja adresowana jest do najwyższego i średniego szczebla zarządzania w uczelniach akademickich: rektorów, prorektorów i dziekanów, a także do dyrektorów biur rozwoju oraz pełnomocników ds. ewaluacji i rankingów. Biorą w niej udział, w charakterze speakerów, znakomici międzynarodowi eksperci zajmujący się problematyką rankingów i doskonałości badawczej.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta gala wręczenia nagród Elsevier Research Impract Leaders 2019.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja: Master class „Polskie uczelnie w rankingach światowych”, z udziałem znakomitych międzynarodowych ekspertów: Richarda Holmesa, redaktora University Ranking Watch blog i Alexa Ushera, prezesa Higher Education Strategy Associates z Kanady. Podczas sesji zaprezentowane zostały „od kuchni” uznane rankingi międzynarodowe, instytucjonalne i „by subject”- ze szczególnym uwzględnieniem pozycji i perspektyw polskich uczelni. Ich przeglądu, w formule „maste rclass”, podjął się prof. Richard Holmes, wybitny ekspert w zakresie rankingów, którego opinia jest brana pod uwagę na całym świecie. Sesję prowadził dr Krystian Szadkowski, ekspert w zakresie szkolnictwa wyższego i polityk publicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rankingi stwarzają uczelniom atrakcyjne możliwości międzynarodowego pozycjonowania, wyboru pożądanych partnerów do współpracy i monitorowania wdrażanych reform. Wymaga to znajomości zalet i słabości metodologii poszczególnych rankingów. Podczas sesji zaprezentowane zostaną „od kuchni” uznane rankingi międzynarodowe, instytucjonalne i „by subject”- ze szczególnym uwzględnieniem pozycji i perspektyw polskich uczelni. Ich przeglądu, w formule „masterclass”, podjął się prof. Richard Holmes, wybitny ekspert w zakresie rankingów, którego opinia jest brana pod uwagę na całym świecie.

Zarządzanie obszarem kompetencji rankingowych na uczelniach – „dobre praktyki”, problemy, rekomendacje były tematem VI sesji w ramach konferencji, prowadzonej przez dr Wojciech Marchwicę, koordynatora Audytu Rankingowego Uczelni w ramach „IntVP”.

Rankingi bardzo silnie wpływają na międzynarodową postrzegalność (visibility) uczelni, co z kolei ułatwia nawiązywanie kontaktów z uniwersytetami z innych krajów i wchodzenie w międzynarodowe konsorcja oraz zespoły badawcze. Podczas sesji, w której w charakterze panelistów wzięli udział reprezentanci pięciu uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedstawiono możliwości aktywnego kształtowania pożądanego prestiżu uczelni poprzez rankingi - z wykorzystaniem nowych technologii i networkingu.

Strona konferencji: www.perspektywy.org/warsaw2019/

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave