MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ponad tysiąc studentów i doktorantów otrzymuje w tym roku akademickim wsparcie finansowe w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, w tym ponad sześćset osób - na pierwszy rok studiów.  4 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyła się inauguracja osiemnastej edycji programu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele koalicji Partnerów programu oraz tegoroczni stypendyści.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi i małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Program został zainicjowany w 2002  roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Aktualnie jest jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.

- W imieniu siedemnastu tysięcy stypendystów i swoim dziękuję za inicjatywę stworzenia Programu Stypendiów Pomostowych. Słowa ogromnych podziękowań kieruję do grona firm i instytucji będących jego partnerami, które wspierają go finansowo i bez których nie mógłby on istnieć. Wsparcie, które otrzymujemy jest kompleksowe - to nie tylko comiesięczne stypendium, bez którego wielu z nas nie byłoby w stanie opłacić akademika czy zakupić podręczników, ale też poczucie, że jesteśmy ważni, mamy potencjał i powinniśmy go wykorzystywać. To wsparcie jest bodźcem do realizacji naszych planów i ambicji. Ten program jest fantastycznym potwierdzeniem tego, że dobro mnoży się poprzez dzielenie – mówiła w trakcie uroczystości absolwentka programu, Ewelina Piech-Możejko.

Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z dobrymi wynikami w nauce, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na kolejnych latach studiów: II, III i IV roku, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

Wykład inauguracyjny na uroczystości wygłosiła dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, która w swoim wystąpieniu mówiła o kompetencjach przyszłości w dobie transformacji cyfrowej oraz znaczeniu technologii w nowoczesnym ekosystemie edukacyjnym.

Dr Zofia Sapijaszka, Prezes Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości prowadzącej Program Stypendiów Pomostowych zwróciła się do stypendystów z życzeniami oraz przesłaniem dotyczącym aktywności społecznej. - Wszystkim stypendystom życzę odwagi w wyznaczaniu śmiałych celów i determinacji w ich realizacji. Wykorzystujcie możliwości i szanse, podążajcie za marzeniami, budujcie kapitał społeczny. W pogoni za sukcesem nie zapominajcie o tym, co Was otacza, o świecie, który oczekuje, że zaangażujecie swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie, zapał do zmieniania go, czynienia lepszym – mówiła Zofia Sapijaszka.

 „Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano blisko 24 tysiące różnego rodzaju stypendiów, w tym prawie 17 tysięcy na pierwszy rok studiów.

Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: Cotton House oraz koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację osiemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 117 milionów zł.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie oraz Perspektywy.

www.stypendia-pomostowe.pl

Fot. Gala inaugurująca 18. edycję Programu Stypendiów Pomstowych

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt