MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Ogólnopolski Ranking Techników 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250  

Podranking Maturalny Techników 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Podranking Zawodowy Techników 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150  
Szkoły mistrzów

Podranking Olimpijski 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  
File /var/www/vhosts/perspektywy.pl/httpdocs/portal/../licea/baza_2013/technika_szukaj.php does not exist or is not readable!

Ranking Maturalny Techników 2013Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2012 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. W przypadku techników warunkiem dodatkowym była minimum 50-procentowa przystępowalność do egzaminów zawodowych.

Ranking uwzględnia wyniki matury pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym, dodatkowo w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik maksymalny dla egzaminów obowiązkowych, oraz z wagą 4/3 dla języków obcych zdawanych dodatkowo.

W tabelach prezentujących wyniki rankingów maturalnych, ze względu na ograniczoną objętość publikacji, przedstawiliśmy jedynie szczegółowe wyniki z przedmiotów, które były najczęściej wybierane przez maturzystów.

Wagi kryteriów maturalnych dla liceów ogólnokształcących i techników są różne i przez analogię do rankingu głównego wynosiły odpowiednio: przedmioty obowiązkowe – 25% dla LO i 25% dla techników, przedmioty dodatkowe 40% dla LO i 20% dla techników.

Wynik matury z przedmiotów obowiązkowych

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów, osobno dla liceów ogólnokształcących i techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ostateczny wskaźnik maturalny został pomnożony przez wskaźnik przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły, wyliczony na podstawie danych o przystępowalności do egzaminu maturalnego oraz liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej.

Wynik matury z przedmiotów dodatkowych

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów, osobno dla liceów ogólnokształcących i techników. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Uzyskany w ten sposób współczynnik mnożony jest przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Łączny współczynnik rankingowy dla przedmiotów dodatkowych obliczany jest jako suma współczynnika dla poziomu podstawowego oraz współczynnika dla poziomu rozszerzonego, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2.

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!