MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


– Ministerstwo Nauki będzie konsekwentnie wspierać studentów w walce o ich prawa – zapewniła w czwartek w Sejmie prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Przed wprowadzeniem reformy szkolnictwa wyższego uczelnie stosowały wobec studentów politykę fiskalną – mówiła z sejmowej mównicy minister nauki, wskazując na obciążanie studentów opłatami za egzaminy i rozmaite usługi administracyjne i edukacyjne.  – Z tego powodu zapisaliśmy w obowiązującej ustawie obowiązek zawierania przez uczelnie umów cywilno-prawnych ze studentami, w których opisane są warunki studiowania, a także wskazaliśmy katalog działań, za które uczelniom nie wolno pobierać opłat od studentów – przypomniała prof. Kudrycka.

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” gwarantuje studentom od 1 stycznia 2012 r. bezpłatne egzaminy dyplomowe, poprawkowe i komisyjne, wpis na kolejny rok i semestr studiów, złożenie pracy dyplomowej, wydanie suplementu do dyplomu i dziennika praktyk. – Niestety zdarzały się przypadki, iż niektóre uczelnie mimo tych zapisów prawnych nadal pobierały od studentów opłaty, zmieniając nazwę tych usług – przyznała minister nauki. Zapewniła, że resort prowadził na ten temat rozmowy z rektorami i wzywał uczelnie do zaniechania niedozwolonych praktyk. Wspólnie z Parlamentem Studentów RP nagłaśniano też prawa studentów, a interpretacje przepisów prawnych pojawiły się na stronach ministerstwa. Dzięki temu uczelnie częściej stosowały się do przepisów.

Konsekwentnie stajemy w tych przypadkach po stronie studentów. Obecnie pracujemy nad katalogiem sankcji, które będą nakładane na uczelnie, które wbrew ustawie uporczywie naruszają prawa studentów – zapowiedziała też prof. Barbara Kudrycka. Jednocześnie pani minister przypomniała, że studentom w zakresie umów z uczelniami przysługuje droga sądowa, a resort może jedynie wzywać uczelnie do naprawiania ewentualnych naruszeń.

Ministerstwo nauki i szkolnictwa Wyższego opracowało Kartę Praw Studenta, która trafi do władz i studentów każdej polskiej uczelni. Problem naruszania praw studentów poruszyły w pytaniach bieżących w Sejmie posłanki PO Ewa Kołodziej i Aleksandra Trybuś.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt