MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Zarina Agliulina i Madina Agliulina, studentki Uniwersytetu z programu Erasmus

Już w marcu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyły się pierwsze egzaminy dyplomowe online. Uczelnia jest zadowolona z aktywności studentów podczas zdalnych zajęć - mówi dr Marek Wąsowicz dziekan ds. kształcenia.

Wrocławski UE podjął decyzję o prowadzeniu zajęć w trybie zdalnym na wszystkich rodzajach studiów, czyli zarówno na I i II stopniu, ale także w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych. Decyzję o zawieszeniu zajęć od 11 marca podjęto 10 marca. Ale już dwa dni później ogłoszono, że zajęcia zostaną przywrócone w trybie zdalnym od 18. Zajęcia ze „straconego” tygodnia są systematycznie nadrabiane.

Nauczyciele akademiccy prowadzą nie tylko wykłady, ale także ćwiczenia i laboratoria, które wymagają czynnego udziału studentów. Pierwsze egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym przeprowadzono 17 marca. Online odbywają się również tutoriale w ramach Biznesowego Indywidualnego Programu Studiów oraz Szkoły Orłów, a także kurs języka angielskiego dla obcokrajowców. Zatem cały proces dydaktyczny jest realizowany w trybie zdalnym i będzie to trwać tak długo, jak to możliwe.

Rektor UE we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta prowadzi zajęcia zdalne

Po ponad dwóch tygodniach można już stwierdzić, że udział studentów w ćwiczeniach i laboratoriach odpowiada wysokości frekwencji na zajęciach prowadzonych w sposób tradycyjny. Dużym zaskoczeniem jest aktywność uczestników na wykładach. Okazuje się, że studenci o wiele chętniej uczestniczą w wykładach w trybie zdalnym, które nie są na uczelni obowiązkowe. Odnotowywana frekwencja była znacząco wyższa niż 50-60%, a niekiedy sięga blisko 100%. Na pewno wpływ na to ma ciekawość: studenci chcą zobaczyć, jak te zajęcia są prowadzone, ale wydaje się, że również dostępność zajęć oraz forma, w jakiej e-learning został przygotowany, spotkały się z życzliwym przyjęciem studentów.

Ponad połowa studentów przebywających na uniwersytecie w ramach programu Erasmus zdecydowała się pozostać we Wrocławiu. Są oni pod stałą opieką Centrum Współpracy Międzynarodowej i z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, w tym w kursie języka polskiego.

Jeszcze przed wejściem nakazu prowadzenia zajęć na uczelniach w trybie zdalnym wrocławski UE zrobił rozeznanie na wypadek wystąpienia takiej sytuacji. Pozwoliło to na bardzo szybkie wdrożenie odpowiednich rozwiązań, z których większość już działa. Teraz władze wspólnie z Samorządem Studentów śledzą opinie studentów, aby wyłapać obszary wymagające doskonalenia. Uczelnia jest również otwarta na sugestie pracowników, którym oferuje wsparcie w postaci np. dodatkowych szkoleń. UE we Wrocławiu obserwuje też inne uczelnie krajowe i zagraniczne, aby podpatrywać nowe skuteczne rozwiązania.

dr Joanna Koczar, zajęcia z organizacji rachunkowości

Od początku nauczyciele akademiccy UE potraktowali nauczanie zdalne jako wyzwanie, któremu należy sprostać. Dopasowali dotychczasowe sposoby kształcenia do potrzeb nauczania na odległość, co od wielu z nich wymagało przygotowania materiałów na nowo, np. nagrywania laboratoriów technicznych. Bez zaangażowania kadry akademickiej nie udałoby się osiągnąć takiego poziomu nauczania w trybie zdalnym.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt