MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Podajemy terminy, uczelnie i kandydatów - według stanu na koniec kwietnia:

4 maja – Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (kandydatką na urząd rektora jest dr n. o zdr. Sonia Gabriela Grychtoł, prorektor ds. studentów)

6 maja – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  (jedynym kandydatem jest obecna prorektor ds. kształcenia, dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS).

7 maja – Uniwersytet Opolski (jedynym kandydatem  na rektora jest obecny rektor, prof. dr hab. Marek Masnyk).

8 majaUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (jedynym kandydatem jest obecny rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski).

11 maja – Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach (jedynym kandydatem jest dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, obecnie prorektor do spraw ogólnych i rozwoju uczelni)

14 maja – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (wskazanie kandydatów do 8 maja).

13 maja - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (jedynym kandydatem na rektora jest prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, obecnie rektor uczelni).

14 maja – Politechnika Białostocka

18 maja – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (jedynym kandydatem na rektora jest prof. dr hab. Piotr Ponikowski, obecnie p.o. rektora UMW).

18 maja – Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

19 majaUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Bernard Mendlik, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW; prof. dr hab. Jacek Woźny, obecny rektor UKW).

20 maja – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

21 majaUniwersytet Morski w Gdyni (7 maja –  zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat).

25 maja – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (ogłoszenie listy kandydatów na rektora 18 maja).

26 majaPaństwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku (lista kandydatów na funkcję rektora do 15 maja).

26 maja – Politechnika Lubelska (jedynym kandydatem na stanowisko rektora jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, obecny rektor Politechniki  Lubelskiej) 

26 maja – Gdański Uniwersytet Medyczny (jedynym kandydatem na rektora jest obecny rektor GUMed, prof. dr hab. Marcin Gruchała

28 maja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (zgłoszenia kandydatów do 20 maja).

29 maja – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (kandydatami na rektora są: dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, obecny rektor ZUT).

2 czerwca – Politechnika Łódzka (lista kandydatów do 25 maja).

5 czerwca – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (ogłoszenie listy kandydatów na rektora do 15 maja).

10 czerwca – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (kandydatami na fotel rektora są: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan Wydziału Prawa i Administracji; dr hab. Jerzy Przyborowski prof. UWM, prorektor ds. kształcenia i studentów).

10 czerwca – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (ogłoszenie listy kandydatów na rektora do 15 maja).

17 czerwcaUniwersytet Warszawski (posiedzenie senatu ws. opiniowania kandydatów na rektora odbędzie się do 20 maja, rejestracja kandydatów przez UKW - do 22 maja, a zebranie przedwyborcze z kandydatami - 25 maja).

22 czerwca – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (lista kandydatów na rektora do 15 czerwca).

23 czerwcaAkademia Wychowanie Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (16 czerwca – zamknięcie listy kandydatów)

26 czerwca – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat 17 czerwca).

26 maja – Politechnika Lubelska (jedynym kandydatem na stanowisko rektora jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, obecny rektor Politechniki  Lubelskiej)
 
Do 30 czerwca – Uniwersytet Zielonogórski (również zgłoszenie kandydatów do 30 czerwca).

Brak ustalonych terminów wyborów, są zatwierdzone listy kandydatów:

Politechnika Warszawska (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek; dziekan Wydziału Chemicznego PW; prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, obecna prorektor ds. studenckich; prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM).

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (kandydatami na stanowisko rektora są: prof. dr hab. Andrzej Klimek, prorektor ds. studenckich; dr hab. Tomasz Pałka prof. AWF, prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu).

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (kandydatami na fotel rektora są: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą; prof. dr hab. dr h.c. Krzysztof Kubiak, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej).

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (kandydatami na stanowisko rektora są: prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, dziekan Wydziału Leśnego UR; dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. UR, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich).

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Klaudiusz Baran, obecny rektor UMFC, dr hab. Włodzimierz Pawlik, kompozytor i pianista jazzowy).

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (jedynym kandydatem na rektora jest prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, obecny prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą).

Uniwersytet Jagielloński (jedynym kandydatem jest prof. dr hab. Jacek Popiel, obecny prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej).

 

Uwaga: 

Wykaz i sylwetki wszystkich wybranych już rektorów znajdują się w specjalnym serwisie:

www.perspektywy.pl/rektorzy

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt