MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


30 kwietnia 2020

„Partnerstwo dla uczelni”, ponad 1 mln zł na służbę zdrowia, bezpłatne wdrożenia dla szpitali to tylko niektóre działania podjęte przez Asseco w obliczu pandemii. O tych inicjatywach mówi Daniel Lala - wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems.

- Asseco bardzo zaangażowało się w walkę z pandemią. Jakie są najistotniejsze działania w tym zakresie?

- W tych trudnych czasach staramy się wspierać naszych pracowników, naszych klientów oraz podmioty, które takiego wsparcia najbardziej potrzebują. Ze względu na naszą wiedzę i doświadczenie jesteśmy szczególnie aktywni w sektorze ochrony zdrowia i w sektorze edukacji. Asseco przeznaczyło na bezpośrednie wsparcie ochrony zdrowia ponad 1 mln zł. Dodatkowo realizujemy szereg bezpłatnych działań dla szpitali, związanych z dostosowaniem systemów informatycznych do potrzeb obsługi pacjentów zagrożonych pandemią.

Wspieramy też nieodpłatnie polskie uczelnie. We współpracy z Operatorem Chmury Krajowej i Google stworzyliśmy program „Partnerstwo dla Uczelni”. Szkoły wyższe otrzymują bezpłatnie na okres 6 miesięcy pełne wsparcie związane z uruchomieniem zdalnych zajęć, w tym platformę edukacyjną Asseco, niezbędną infrastrukturę oraz pełne wsparcie we wdrożeniu i szkoleniu wykładowców. Partnerstwo i samo rozwiązanie uzyskało rekomendacje ze strony KRASP, KRePUZ, Fundacji Perspektywy oraz znalazło się na liście narzędzi do nauki zdalnej rekomendowanych przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do chwili obecnej, w ramach Partnerstwa zakończyliśmy wdrożenie platformy edukacyjnej w kilkunastu uczelniach. Lista szkół wyższych, w których przydatna jest nasza pomoc i wsparcie jest jednak długa. Należy podkreślić, że - w przeciwieństwie do firm, które próbują wykorzystać obecną, trudną sytuację i na niej zarobić - nasza inicjatywa jest całkowicie nieodpłatna.

- Jako doświadczony dostawca rozwiązań dla uczelni, jak ocenia Pan obecne przygotowanie polskich szkół wyższych do e-learningu?  

- Stan informatyzacji Polski, w tym polskich szkół wyższych, znacznie się poprawił w ostatnich latach, ale - jak możemy obserwować w aktualnej sytuacji - w dalszym ciągu nie jest wystarczający. Stan epidemii i związane z nim drastyczne ograniczenia są zaskoczeniem dla całego świata. Dopiero teraz wszyscy zdają sobie sprawę jak ważna jest informatyka i możliwości, które nam daje. To co do niedawna było kwestią komfortu dziś jest kwestią absolutnej konieczności.

Część szkół wyższych ma doświadczenie w prowadzaniu zajęć metodą e-learningową, jednak dotychczas były one jedynie uzupełniającą formą dydaktyki. Wydajność infrastruktury IT większości polskich uczelni nie pozwala na to, aby wszystkie programy edukacyjne sprawnie przenieść do świata online. Głównymi problemami, z którymi zwracają się do nas przedstawiciele szkół wyższych, to brak kompleksowej platformy edukacyjnej, która jest w stanie wspierać pełen proces oraz wyzwania związane z przeprowadzeniem egzaminów i bezpieczeństwem całego rozwiązania.

Jestem pełen podziwu jak władze uczelni i wykładowcy próbują radzić sobie w obecnej sytuacji, zwłaszcza że wyzwania, które przed nimi stoją są naprawdę duże.

- W porównaniu z innymi platformami używanymi przez polskie uczelnie (np. Moodle), czym cechuje się Państwa rozwiązanie?

Asseco zaprasza zainteresowane uczelnie do przystąpienia do „Partnerstwa dla Uczelni” projektu realizowanego nieodpłatnie wspólnie z Operatorem Chmury Krajowej i Google.

Zapraszamy również do konsultacji rozwiązań informatycznych, które mogą być finansowane w ramach konkursu „Uczelnia Dostępna II”, który ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pozyskane środki mogą poprawić dostępność uczelni pod kątem osób niepełnosprawnych, ale wprowadzone udogodnienia będą do wykorzystania przez wszystkich studentów i podniosą potencjał oraz prestiż uczelni.

https://dlauczelni.assecods.pl/

- Jestem dumny z faktu, że Asseco jest nie tylko dostawcą oprogramowania, ale staramy się być partnerem dla władz w procesie cyfryzacji i informatyzacji szkół wyższych. Dostarczyliśmy rozwiązania i blisko współpracujemy z kilkudziesięcioma uczelniami, zarówno dużymi – państwowymi i prywatnymi - ale także z tymi mniejszymi. Stawiamy duży nacisk na kompleksowość rozwiązania i jego bezpieczeństwo.

Kluczowym zagadnieniem dla wszystkich staje się cyberbezpieczeńwo. W tym zakresie blisko współpracujemy z naszym izraelskim zespołem. Tylko w tym miesiącu słyszeliśmy o kilku poważnych wyciekach danych w Polsce, w tym jednym dotyczącym szkoły, z której wyciekło z platformy opartej o Moodle kilkadziesiąt tysięcy danych wrażliwych. Musimy mieć wszyscy świadomość, że w przypadku, gdy uczelnia wdraża i utrzymuje takie środowisko własnymi zasobami IT bardzo często występują problemy z aktualizacją rozwiązania, a cała odpowiedzialność spoczywa na władzach.

Jednym z istotnych problemów szkół wyższych, z którymi współpracujemy jest kwestia egzaminów. Platforma edukacyjna Asseco wspomaga ten proces, niemniej jednak obecnie bardzo intensywnie rozwijamy funkcjonalności umożliwiające przeprowadzenie bezpiecznych egzaminów w sposób zdalny.

- Platforma edukacyjna to nie wszystko?

- Proponujemy jedno rozwiązanie, które wspiera wszystkie istotne procesy realizowane przez szkoły wyższe. Obejmuje ono zarówno sferę edukacyjną, jak i kwestie związane z organizacją i zarządzaniem jej poszczególnych jednostek. Dostarczamy nie tylko platformę edukacyjną, ale też narzędzia dla akademickich biur karier, dziekanat, rekrutację, obieg dokumentów, bibliotekę i system informacji naukowej, budżetowanie, elektroniczny obieg dokumentów, a wreszcie systemy klasy ERP. Te narzędzia wspierają zarówno wykładowców, studentów, a także pracowników administracyjnych. Bardzo istotne są też dzisiaj narzędzia wspierające władze uczelni, takie jak system ewaluacji, system informacji naukowej, systemy wspierające zarządzanie szkołami doktorskimi, pulpity managerskie.

Pomagamy uczelniom zbudować kompleksowe, nowoczesne rozwiązanie, uwzględniając zarówno najlepsze praktyki wynikające ze współpracy z innymi szkołami, jak i specyficzne potrzeby każdej z nich.

- Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiała Magda Tytuła


Daniel Lala jest wiceprezesem zarządu Asseco Data Systems. Od 1996r związany z Grupą Prokom, a później Asseco. W latach 2012-2016 pełnił również funkcję Prezesa Zarządu COMBIDATA Poland. Studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!