MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


15 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja w Collegium Civitas. W tegorocznej ofercie pojawiło się kilka interesujących nowości: Analityka i design internetowy, Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne, Bezpieczeństwo gospodarcze. Analityka i zarządzanie, Digital marketing, Marketing idei i Manager HR.

Collegium Civitas od lat kształci specjalistów z zakresu nauk humanistyczno-społecznych, bezpieczeństwa oraz zarządzania i marketingu, oferując studentom ponad 60 unikatowych i nowoczesnych specjalności na studiach I i II stopnia na czterech kierunkach (w języku polskim i angielskim), studia dwujęzyczne polsko-angielskie, studia podyplomowe, program doktorski, a także kursy i warsztaty oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Collegium Dziecięcego.

Oferta Collegium Civitas jest co roku aktualizowana w oparciu o zmieniające się potrzeby pracodawców i zmiany na rynku pracy, bieżące i przyszłe wyzwania społeczno-gospodarcze oraz nowe trendy technologiczne i rozwojowe.

Bezpieczeństwo klimatyczne – kluczowe kompetencje przyszłości

Kwestie klimatyczne bezsprzecznie należą do tematów, które zdominują globalną debatę publiczną w perspektywie kilku, a także kilkudziesięciu najbliższych lat. Związane z nimi profesje i specjalności już stają się coraz bardziej popularne, a zagadnienia klimatyczne stanowią jedną z ważniejszych osi działalności firm odpowiedzialnych społecznie.

Celem specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne oferowanej na studiach I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest przygotowanie przyszłych absolwentów  do rozwiązywania przewidywanych, a często nawet nieuświadomionych jeszcze problemów związanych z coraz większą dynamiką procesów zmian klimatycznych oraz podejmowania długofalowych działań dostosowawczych. Studenci poznają międzynarodowe i krajowe uregulowania kwestii klimatycznych i polityki klimatyczne, a także przewidywane scenariusze dynamiki, skali i kierunku zmian klimatycznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe.

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach Bezpieczeństwo międzynarodowe i klimatyczne gwarantują szerokie perspektywy zatrudnienia. Jako specjalista ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i klimatycznego absolwenci mogą szukać pracy w resortach ds. klimatu, instytucjach rządowych i samorządowych, instytucjach globalnych i europejskich, NGO-sach, ale także spółkach energetycznych, spółkach prywatnych i Skarbu Państwa związanych z przemysłem energochłonnym czy w firmach prywatnych związanych z sektorem OZE i nowymi gałęziami przemysłu powstającymi w ramach transformacji gospodarczej.

Marketing 4.0. – idee w dobie nowych mediów

Collegium Civitas dostrzega, że coraz ważniejsze miejsce w marketingu dóbr konsumpcyjnych zajmują… idee. Wpisują się także na stałe w działania firm z zakresu CSR czy tych, które budują markę pracodawcy. Produkty i usługi nie są kupowane ze względu na ich cenę, jakość czy przyjemność, jaką mają nam sprawić. Dla ich odbiorcy coraz częściej liczy się zaangażowanie stojących za nimi marek po stronie istotnych spraw, wartości. Dlatego też uczelnia wprowadziła do tegorocznej oferty specjalność Marketing idei na studiach II stopnia na kierunku Socjologia, realizowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR.

W świecie komunikacji cyfrowej i dynamicznych zmian społecznych marketing społeczny potrzebuje specjalistów, przygotowanych do rozumienia ścieżek decyzyjnych współczesnych odbiorców i etycznego budowania ich zaangażowania. Marketing idei jest integralną częścią świata marketingu 4.0., a specjaliści znający jego specyfikę są poszukiwani przez działy marketingu firm komercyjnych, działy CSR i HR, agencje sektora komunikacyjnego – PR, CSR, eventowe, reklamowe, działy promocji i marketingu instytucji kultury i instytucji państwowych prowadzących kampanie społeczne oraz przez NGO-sy.

Rozwój nowoczesnych technologii i digitalizacja zasobów powodują również, że zmienia się charakter działania w wielu branżach, a sprzedaż wielokanałowa, z coraz większym naciskiem na kanały online, staje się normą handlu. Tym samym zwiększa się popyt na szeroko rozumianych specjalistów i menadżerów handlu internetowego. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie rynku Collegium Civitas wprowadza do oferty specjalność Digital Marketing na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie, która przygotowuje do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach związanych z marketingiem internetowym.

Dzięki zajęciom specjalnościowym studenci dowiedzą się, jak wygląda rynek reklamy online, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu i reklamy mobilnej, a także nauczą się przygotować strategie komunikacji online i atrakcyjny content, który zainteresuje i utrzyma grupę odbiorców w Internecie. Poznają narzędzia analityki internetowej i podstawy UX. Program specjalności zawiera również takie przedmioty fakultatywne jak np. E-sport czy też Influencerzy w marketingu, które stanowią odpowiedź na najnowsze trendy w marketingu internetowym.

Trzecią nowością na kierunku Zarządzanie w Collegium Civitas jest specjalność Manager HR. W dzisiejszym świecie biznesu znaczenie satysfakcji pracownika, jego rozwoju, a także znajomości jego potrzeb ogromnie wzrosło. Zasoby ludzkie są uważane obecnie za zasoby strategiczne, ponieważ to od nich w dużej mierze zależy sukces firmy czy instytucji. Manager HR to studia dla osób, które lubią pracować z ludźmi oraz na ich rzecz, a w przyszłości chciałyby zostać menedżerami efektywnie zarządzającymi pracownikami oraz ich talentami, a także projektami i informacją.

Analityka – przyszłość Internetu

Korzystając z zaplecza teoretycznego socjologii Collegium Civitas oferuje studentom także dwie nowe specjalności z wykorzystaniem narzędzi analizy i interpretacji danych: Analityka i design internetowy na studiach I stopnia na kierunku Socjologia oraz Bezpieczeństwo gospodarcze. Analityka i zarządzanie na studiach II stopnia na kierunku Socjologia.

Specjalność Bezpieczeństwo gospodarcze. Analityka i zarządzanie odpowiada na współczesne wyzwania rynku pracy związane z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów łączących wiedzę socjologiczną z umiejętnościami praktycznej analizy zjawisk społeczno-gospodarczych oraz zapewnianiem bezpieczeństwa gospodarczego. Ta interdyscyplinarna specjalność wykorzystuje wiedzę z takich dziedzin nauki jak: socjologia, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracja, psychologia, nauki prawne oraz zarządzanie, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka. Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu widoczne jest w wszystkich firmach i instytucjach posiadających jednostki odpowiedzialne za GRC (Governance Risk Compliance). Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach mogą być wykorzystane zarówno w pracy w międzynarodowych korporacjach, jak i przy prowadzeniu własnego biznesu.

Z kolei specjalność Analityka i design internetowy pozwala zdobyć kompetencje i praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia treści komercyjnych oraz innych przekazów w Internecie w sposób przemyślany i wsparty wynikami badań. Wybierając specjalność Analityka i design internetowy, studenci nauczą się w teorii i praktyce, w jaki sposób tworzyć profesjonalne layouty graficzne, budować serwisy internetowe oraz projektować kompleksowe koncepcje wizualne. Zdobędą podstawowe umiejętności związane z analizą oraz wizualizacją danych oraz wiedzę na temat funkcjonowania rynku reklamy internetowej. Studia przygotowują do pracy w branży reklamowej, medialnej, internetowej oraz analitycznej.

 

Z pełną ofertą ponad 60 specjalności oferowanych przez Collegium Civitas można zapoznać się na stronie: www.civitas.edu.pl/wybierz-studia

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!