MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Dr Grażyna Żebrowska pokieruje Narodową Agencja Wymiany Akademickiej. Nominację na stanowisko dyrektora agencji wręczył jej w piątek szef resortu nauki Wojciech Murdzek. Do tej pory Żebrowska kierowała Departamentem Współpracy Międzynarodowej w MNiSW.

Agencja prowadzi politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni. Jej dyrektora powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Jak poinformowała na Twitterze rzeczniczka prasowa MNiSW Katarzyna Zawada, powołanie na stanowisko wręczył w piątek dr Żebrowskiej minister Wojciech Murdzek.

Od 1 kwietnia p.o. dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej była Agnieszka Stefaniak-Hrycko. Stanowisko objęła po Łukaszu Wojdydze, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Był on dyrektorem NAWA od początku jej istnienia, czyli od października 2017 r. do 31 marca br.

"NAWA jest i będzie instytucją odgrywająca kluczową rolę w budowaniu potencjału intelektualnego Polski" – podkreśliła dr Grażyna Żebrowska cytowana w komunikacie zamieszczonym na stronie MNiSW. Dodała, że wyzwaniom współczesności, takim jak obecna pandemia, zmiany klimatu, czy też budowanie gospodarki opartej na wiedzy nie da się sprostać bez międzynarodowej współpracy.

Zapewniła, że kierowana przez nią agencja będzie również instytucją współtworzącą wizerunek Polski jako kraju otwartego, w którym można z powodzeniem tworzyć naukę i technologię na najwyższym światowym poziomie.

Dr Grażyna Żebrowska od 2019 r. sprawowała funkcję dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MNiSW. W latach 2003-2019 pracowała jako doradca ds. nauki, technologii i szkolnictwa wyższego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, USA. Do jej obowiązków należało inicjowanie i ułatwianie współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami naukowymi i akademickimi. Była również zaangażowana w promowanie polskich uczelni wyższych i jednostek naukowych w Stanach Zjednoczonych.

Dr Żebrowska z wykształcenia jest fizykiem. Uzyskała doktorat z zastosowań nauk fizycznych w medycynie na Uniwersytecie Rennes 1 we Francji i na Uniwersytecie Gdańskim.

Narodowa Agencji Wymiany Akademickiej wspiera wymianę akademicką i współpracę międzynarodową w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. NAWA przyznaje środki finansowe studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą.

Perspektywy składają Pani Dyrektor Żebrowskiej serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów!

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!