MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Do 10 maja wybrano rektorów zaledwie w 28 uczelniach akademickich (na 108) oraz w 11 uczelniach zawodowych (na 33) – czyli w niecałych 30 proc. uczelni publicznych.

Spośród tej grupy, w uczelniach akademickich 11 rektorów założy gronostaje po raz pierwszy, w uczelniach zawodowych będą trzy takie osoby. Wśród rektorów-elektów znajduje się 6 kobiet, a tym dwie w uczelniach akademickich, m.in. prof. Danuta Zawadzka, nowa rektor Politechniki Koszalińskiej – pierwsza kobieta na tym stanowisku w ponad 50-letniej historii uczelni. Większość (31 osób) startowało bez konkurentów, w jednej uczelni (Politechnice Rzeszowskiej) rywalizowało 4 kandydatów na rektora.

W terminach kwietniowych i majowych głosowania odbywały się w formie zdalnej, kolejne, zapowiedziane przez uczelnie zebrania wyborcze kolegiów elektorów również odbędą się w tej formule. Wiąże się z tym zmiana statutu uczelni lub regulaminu wyborów, sankcjonujących tę formę głosowania.

W takiej sytuacji znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. W uczelni tej wybory odbyły się w trybie online, ale bez wcześniejszych zmian w prawie, co spowodowało ich unieważnienie przez MNiSW i konieczność powtórzenia - po wprowadzeniu zmian do regulaminu i ich akceptacji przez senat PWSW. W korespondencji przesłanej do PWSW wiceminister Anna Budzanowska podkreśliła, że „dopuszczalna jest organizacja wyborów w trybie online pod warunkiem, że jest to przewidziane w statucie uczelni lub regulaminie wyborów, a uczelnia posiada zasoby i zabezpieczenia umożliwiające przeprowadzenie tego procesu w sposób  sprawny i w pełni bezpieczny”.

Do końca czerwca br. poznamy większość rektorów wybranych na kadencję 2020-2024 (choć w niektórych uczelniach wybory będą organizowane jeszcze w wakacje).

Tradycyjnie podajemy terminy wyborów, uczelnie i kandydatów - wg stanu na 21 maja:

22 maja – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (dr inż. Jaroslaw Niedojadło, prof. PWSZ, dyrektor Instytutu Politechnicznego)

25 maja –  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor AGH ds. współpracy; prof. dr hab. inż. Marek Przybylski, Katedra Fizyki Ciała Stałego AGH)

25 maja – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (jedynym kandydatem na stanowisko rektora jest obecny rektor, dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie)

25 maja – Uniwersytet Wrocławski (kandydatami na stanowisko rektora są: prof. Karol Kiczka, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii; prof. Bogusław Pawłowski, kierownik Katedry Biologii Człowieka , prof. Leszek Pułka, kierownik zakładu Komunikacji Wizerunkowej; prof . Przemysław Wiszewski, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych i Historycznych)

26 maja – Gdański Uniwersytet Medyczny (jedynym kandydatem na rektora jest obecny rektor GUMed, prof. dr hab. Marcin Gruchała)

26 maja – Politechnika Lubelska (jedynym kandydatem na rektora jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, obecny dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki  Lubelskiej)

26 maja – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku (jedynym kandydatem na rektora jest dr Robert Musiałkiewicz, prorektor ds. nauczania i studentów PUZ)

27 maja - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (jedynym kandydatem jest prof. dr hab. Sławomir Bukowski, obecny prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą)

28 maja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (jedynym kandydatem na rektora jest prof. dr hab. Andrzej Kaleta, obecny rektor UE)

29 maja – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (kandydatami na rektora są: dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, obecny rektor ZUT)

2 czerwca – Politechnika Łódzka (lista kandydatów do 25 maja)

2 czerwca – Uniwersytet Medyczny w Lublinie (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Dariusz Matosiuk, prorektor ds. nauki; prof. dr hab. Wojciech Załuska, kierownik Katedry i Klinika Nefrologii)

do 3 czerwca - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (jedynym kandydatem na rektora jest prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, obecnie rektor uczelni)

4  - 5 czerwca – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Klaudiusz Baran, obecny rektor UMFC, dr hab. Włodzimierz Pawlik, polski kompozytor, pianista jazzowy)

5 czerwca –  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (kandydatami na stanowisko rektora są: prof. dr hab. inż. Marek Adamski; dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt; prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, rektor UTP)

7 czerwca – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (jedynym kandydatem na rektora jest obecny rektor, prof. dr hab. Wojciech Malajkat)

8 czerwca – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (kandydatami na rektora są: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prorektor ds. nauki i dydaktyki prof. AM; dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM, skrzypek; prof. dr hab. Krzysztof Kamiński, fagocista; prof. dr hab. Urszula Kryger, dziekan Wydziału Sztuk Scenicznych)

10 czerwca – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (kandydatami na rektora są: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan Wydziału Prawa i Administracji; dr hab. Jerzy Przyborowski prof. UWM, prorektor ds. kształcenia i studentów).

10 czerwca – Uniwersytet Zielonogórski (zgłoszenie kandydatów do 5 czerwca)

do połowy czerwca – Politechnika Białostocka (jedynym kandydatem jest Obecny rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski)

16 czerwca – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. dr h.c. Krzysztof Kubiak, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej)

17 czerwca – Uniwersytet Warszawski (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania; prof. dr hab. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału MIM ; prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej)

17 czerwca – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (ogłoszenie listy kandydatów na rektora do 4 czerwca)

18 czerwca – Katolicki Uniwersytet Lubelski (zgłaszanie kandydatów do 24 maja)

18 czerwca – Uniwersytet Szczeciński (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Waldemar Gos, obecnie prorektor ds. finansów i rozwoju US; prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, były rektor US, dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US)

19 czerwca – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (wskazanie kandydatów na rektora do 10 czerwca)

22 czerwca – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (lista kandydatów na rektora do 15 czerwca)

23 czerwca – Akademia Wychowanie Fizycznego Jozefa Piłsudskiego w Warszawie (16 czerwca – zamknięcie listy kandydatów)

25 czerwca – Politechnika Warszawska (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek; dziekan Wydziału Chemicznego PW; prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych)

26  czerwca – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat – 17 czerwca)  

do 31 sierpnia – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Brak ustalonych terminów wyborów, są zatwierdzone listy kandydatów:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, obecna prorektor ds. studenckich; prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM)

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (kandydatami na stanowisko rektora są: prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, dziekan Wydziału Leśnego UR; dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. UR, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich)

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (jedynym kandydatem na rektora jest prof. dr, hab. Krzysztof Szoszkiewicz, obecny prorektor ds. nauki i współpracy naukowej z zagranicą)

Politechnika Wrocławska – (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, kierownik Katedry Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej; prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prorektor ds. ogólnych; prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, kierownik Katedry Energoelektryki; prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kandydaci na rektora: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej; ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego)

 

Uwaga:
Wykaz i sylwetki wszystkich wybranych już rektorów znajdują się w specjalnym serwisie:
www.perspektywy.pl/rektorzy

 

 

Uwaga:
Wykaz i sylwetki wszystkich wybranych już rektorów znajdują się w specjalnym serwisie:
www.perspektywy.pl/rektorzy

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt